Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Mva

Mva-koder


De fleste kjenner til at det er merverdiavgift ved kjøp og salg i Norge og at den mest brukte er 25%. Dette gjelder også for de fleste bedrifter, de aller fleste forholder seg til 25% dersom de er mva-registrert, eller 0% om de ikke er det.

I tillegg til satsen (altså f.eks 25%) så kategoriserer myndighetene satsene opp i forskjellige mva-koder. Her er det for eksempel forskjellig kode ved salg (3) og innkjøp (1) selv om satsen er den samme - 25%. Vanligvis trenger man ikke å forholde seg til dette, men det kan hende koden dukker opp (f.eks. i mva-innsendingen), så nedenfor har vi laget en oppsummering av de kodene som finnes for de som trenger dette.

Salg

Vanlige salgkoder

3 - Generelt salg (25%) Kode 3 brukes ved generelt salg dersom du er mva-pliktig. Dette gjelder svært mye i Norge og om du ikke er sikker så er det ofte dette som gjelder.

I tillegg til vanlig salg så er den en del som skal selges uten mva (0%). Her finnes det forskjellige koder i bruk, stort sett fordi de er definert litt forskjellig i loven. Dette kan være litt forvirrende og gir ingen praktisk forskjell for næringsdrivende, satsen er jo uansett 0%. Dessverre så krever loven at vi bruker riktig kode på riktig sted. Kodene uten mva ved salg er

5 - Fritak for mva (0%) Aviser, elektroniske nyhetstjenester, tidsskrift, bøker, elektrisk kraft, elkjøretøy, begravelsestjenester, mm. Du kan finne den fullstendige listen i Mva-loven kapittel 6

6 - Faller utenfor loven (0%) Dette gjelder tjenester som mva-loven eksplisitt sier at den ikke dekker. For eksempel helsetjenester, sosiale tjenester, undervisning, finansielle tjenester, kunst og kultur, idrett, en del offentlige tjenester, fast eiendom, lotteri, veldedige tjenester osv. De spesielt interesserte kan se den fulle listen på lovdata (§3-2 til §3-20)

7 - Inntekter som ikke anses som omsetning (0%) Eksempler er tilskudd som ikke er omsetning, gevinster av kapital, finansielle inntekter, renter og utbytte av aksjer, og omsetning i utlandet. En viktig forskjell på denne kategorien og kode 5 og 6 er at det ikke er ikke lovpålagt å melde dette inn i mvaoppgaven.

Lite brukte salgskoder

31 - Salg av næringsmidler (også kalt mat og drikke) (15%) Salg av mat (eller næringsmidler for å være nøyaktig), også kalt middels sats. Brukes av restauranter, matbutikker osv. Du kan lese mer om dette i mva-loven §5-2 Merverdiavgiftsloven § 5-2.

32 - Salg av råfisk (11,11%) Salg av råfisk. De som mistenker at de selger råfisk, men er usikre, kan lese mer om dette i mva-loven §5-8

33 + Salg av transport (12%) Kode 33 er også kalt lav sats, gjelder salg av transport. Du kan lese mer om dette i mva-loven §5-3 til 5-7 og 5-9 til 5-11 Merverdiavgiftsloven §§ 5-3 til 5-7 og §§ 5-9 til 5-11

Kjøp i Norge

Disse kodene brukes når du har kjøpt noe i Norge. I systemet så dukker de opp i kjøpsregistreringen.

Mye brukte koder for kjøp av varer/tjenester i Norge

0 - Ingen avgiftsbehandling Brukes når du ikke får fradrag for mva. F.eks. om du ikke er mva-pliktig selv, om selger ikke har skrevet inn mva i fakturaen/kvitteringen (fordi de selger uten mva av en eller annen grunn), eller når du rett og slett ikke har lov til å trekke fra mva selv om den som selger har solgt med mva. Et vanlig tilfelle av dette er om du har kjøpt inn mat i en bedrift som ikke videreselger maten. Da kan du ikke få fradrag dessverre.

1 - Fradrag for generell sats (25%) Brukes på kjøp der det står at mva er 25% og du har lov til fradrag.

Lite brukte koder for kjøp av varer/tjenester i Norge

11 - Fradrag for næringsmidler (15%) Brukes på kjøp av mat (næringsmidler). NB! Om du ikke selv selger mat så kan du ikke få fradrag og må bruke kode 0.

12 - Fradrag for råfisk (11,11%) Brukes om du kjøper og videreselger råfisk.

13 - Fradrag for persontransport, kinobilletter, utleie av rom (12%) Hvis det står 12% på kvitteringen/fakturaen, som f.eks. ved offentlig transport så skal du bruke kode 13.

Kjøp fra utlandet

Varekjøp fra utlandet er det en tostegs prosess når det gjelder mva-koder. Først registrerer man kjøpet med en kode, og så når varen kommer over grensen så registrer man tolldeklarasjonen for varen med en kode til. Det er ved den siste registreringen av mva-fradraget faktisk beregnes. For tjenester kan dette gjøres med bare en kode siden den er ansett som levert med en gang.

Varer ved kjøp

Begge kodene ved kjøp er faktisk 0% fordi mva-fradraget først beregnes i det man får varen over grensen (mottar tolldeklarasjon)

20 - Import av varer fra utlandet uten mva Kode 20 er frivillig å bruke, siden det gjelder varer du har kjøpt fra utlandet som det ikke er mva på. F.eks. bøker. Brukes også ved innførsel av varer fra utlandet der inngående innførselsmerverdiavgift ikke kan kompenseres.

21 - Import av varer med hvor du kan trekke fra mva Denne brukes når du kjøper varer som kan videreselges med vanlig mva-sats. Den kommer ikke med i mva-meldingen, men loven sier at man skal bruke koden når man registrerer fakturaen i systemet.

Varer når man får tolldeklarasjonen

81 Import av en generell vare man får fradrag på (25%) Man bruker kode 81 når man har fått tollavgiften på en vare man har fradrag på. Typisk eksempel er om du importerer en vare som skal selges med 25% i Norge. Reglene for hva som bruker kode 81 er de samme som innkjøp i Norge kode 1.

82 Import av en generell vare man ikke får fradrag på (25%) Man bruker kode 82 når man har fått tollavgiften på en vare man ikke har rett til fradrag på.

85 Import av vare uten mva Import av en vare som ikke har mva i Norge som f.eks bøker.

Lite brukte vareimportkoder

83 Import av mat (næringmidler) man får fradrag på (15%) Importerer du og videreselger næringmidler så er dette koden for deg.

84 Import av mat (næringsmidler) man ikke får fradrag på (15%) Har du kjøpt mat i utlandet som du ikke skal videreselge kan du bruke kode 84.

Tjenester

86 Kjøp av tjeneste med fradrag (25%) Brukes når du kjøper en tjeneste i utlandet der du har krav på å trekke fra mva.

87 Kjøp av tjeneste med som har 25%, men hvor du ikke får fradrag Brukes når du kjøper en tjeneste i utlandet der du dessverre ikke får lov til å trekke fra mva. Du vil da måtte betale mva på dette etter at du har sendt inn mva-meldingen.

Lite brukte koder ved innkjøp av tjeneste i utlandet

88 Kjøp av transporttjeneste med fradrag (12%) Lite brukt kode for kjøp av transporttjenester fra utlandet med fradragsrett.

89 Kjøp av transporttjeneste (12%) hvor du ikke får fradrag Lite brukt kode for kjøp av transporttjenester fra utlandet uten fradragsrett.

Spesialkoder

Spesialkodene brukes av de aller færreste. Bruker du disse ville vi anbefalt å snakke med en regnskapsfører om du er usikker.

91 Innkjøp av klimakvoter eller gull med fradrag Innkjøp av gull eller klimakvoter. Ganske esoterisk.

92 Innkjøp av klimakvoter eller gull uten fradrag Samme som 91, men her får du ikke fradrag.

Luca Regnskap

Enkelt, rimelig og bekymringsfritt regnskap for små bedrifter.

For kun 99,-/måned kan du fakturere dine kunder, holde regnskapet under kontroll, og rapportere det staten skal ha.

Prøv gratis i 30 dager

Relaterte artikler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer