Regnskapsordbok

Degressiv avskrivning


Hva er degressiv avskrivning?

Dersom du kjøper noe dyrt til bedriften din, må du føre opp verditapet av denne i regnskapet over tid. Dette kalles en avskrivning og gjøres vanligvis med degressiv metode. Alle eiendeler du kjøper med verdi over 15 000kr og levetid over 3 år ved kjøpstidspunktet skal avskrives. Degressiv betyr avtagende, som vil si at noe starter høyt og blir lavere over tid - mer om dette i denne artikkelen.

Hvilken metode for degressiv avskrivning er vanligst?

Den vanligste metoden for å føre degressiv avskrivning er saldometoden. Saldometoden er en degressiv metode som betyr at avskrivningene er høyest i starten, før de gradvis avtar. Ved bruk av saldometoden, setter du en fast prosentsats som eiendelen skal avskrives med per år - og siden verdien er høyest i starten, vil avskrivningene også være det. Prosentsatsen du avskriver eiendelen med, bestemmes av antall år som eiendelen er forventet å vare. Dette varierer videre ettersom hvilken type eiendel det er snakk om. For eksempel skal ikke bygninger avskrives med mer enn 2% per år, siden forventet levetid på disse minimum er 50 år.

Degressiv avskrivning i praksis

Bedriften kjøper en varebil til 200 000kr med forventet levetid på 5 år og avskrivningssats settes til 20% per år.

År 1: 200 000kr * 20% = 40 000kr avskrivning

År 2: 160 000kr * 20% = 32 000kr avskrivning

År 3: 128 000kr * 20% = 25 600kr avskrivning

År 4: 102 400kr * 20% = 20 480kr avskrivning

År 5: 81 920kr * 20% = 16 384kr avskrivning

Som illustrert, avtar summen av avskrivninger for hvert år som går. Eiendelens verdi etter endt avskrivningsperiode er 65 536kr, dette kan omtales som eiendelens skrapverdi eller utrangeringsverdi.

© 2022 Luca Labs AS.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer