Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Degressiv avskrivning


Hva er degressiv avskrivning?

Dersom du kjøper noe dyrt til bedriften din, må du føre opp verditapet av denne i regnskapet over tid. Dette kalles en avskrivning og gjøres vanligvis med degressiv metode. Alle eiendeler du kjøper med verdi over 15 000kr og levetid over 3 år ved kjøpstidspunktet skal avskrives. Degressiv betyr avtagende, som vil si at noe starter høyt og blir lavere over tid - mer om dette i denne artikkelen.

Se vår korte forklaring på hva degressiv avskrivning er

Hvilken metode for degressiv avskrivning er vanligst?

Den vanligste metoden for å føre degressiv avskrivning er saldometoden. Saldometoden er en degressiv metode som betyr at avskrivningene er høyest i starten, før de gradvis avtar. Ved bruk av saldometoden, setter du en fast prosentsats som eiendelen skal avskrives med per år - og siden verdien er høyest i starten, vil avskrivningene også være det. Prosentsatsen du avskriver eiendelen med, bestemmes av antall år som eiendelen er forventet å vare. Dette varierer videre ettersom hvilken type eiendel det er snakk om. For eksempel skal ikke bygninger avskrives med mer enn 2% per år, siden forventet levetid på disse minimum er 50 år.

Degressiv avskrivning i praksis

Bedriften kjøper en varebil til 200 000kr med forventet levetid på 5 år og avskrivningssats settes til 20% per år.

År 1: 200 000kr * 20% = 40 000kr avskrivning

År 2: 160 000kr * 20% = 32 000kr avskrivning

År 3: 128 000kr * 20% = 25 600kr avskrivning

År 4: 102 400kr * 20% = 20 480kr avskrivning

År 5: 81 920kr * 20% = 16 384kr avskrivning

Som illustrert, avtar summen av avskrivninger for hvert år som går. Eiendelens verdi etter endt avskrivningsperiode er 65 536kr, dette kan omtales som eiendelens skrapverdi eller utrangeringsverdi.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer