Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Fremmedkapital


Hva er fremmedkapital?

I balansen skiller vi mellom debet og kredit. På debetsiden finner vi bedriftens eiendeler, mens vi på kreditsiden finner egenkapital og gjeld. Bedriftens fremmedkapital finner vi på kreditsiden i balansen, og er den delen av egenkapitalen som er fremskaffet ved bruk av lån. Denne artikkelen forklarer dette nøyere.

Hva inngår i bedriftens fremmedkapital?

Som nevnt ovenfor, er fremmedkapital den delen av egenkapitalen som er fremskaffet ved lån. Vi holder derfor den frie egenkapitalen separat når vi undersøker fremmedkapitalen, og fokuserer heller på gjelden. Fremmedkapital utgjøres nemlig av bedriftens gjeld, og da altså både den langsiktige og kortsiktige. Den kortsiktige fremmedkapitalen vil for de fleste bedrifter bestå av beløpene som de skylder til leverandørene, men den kan også bestå av kortsiktige lån fra banken. Den langsiktige gjelden er typisk lån som er tatt opp i banken eller annen kredittinstitusjon.

Hvordan føres fremmedkapital i regnskapet?

Bedriftens fremmedkapital havner på kontoene 2100 til 2999, altså gjeldskontoene i kontoplanen. Fremmedkapitalen havner dermed under gjeld i balansen. Merk at det alltid vil foreligge rentekostnader ved lån fra bank eller annen kredittinstitusjon. Rentekostnadene fører du på resultatregnskapet mot egne kontoer i 8000-kontoserien.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer