Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Handleplikt


I et aksjeselskap tilsier handleplikten at dersom egenkapitalen er for lav, så MÅ styret handle.

Dette er veldig viktig å kjenne til for alle som sitter i et styre!

Hva må styret gjøre?

Dersom egenkapitalen er for lav ihht bedriftens virksomhet, så må styret

  • drøfte situasjonen (kall inn til styremøte!),
  • kalle inn til generalforsamling, og
  • foreslå tiltak for å øke egenkapitalen (f.eks. kapitalinnskudd/emisjon)

Dersom tiltakene ikke fører fram, må styre foreslå å oppløse selskapet. Ja, det leste du riktig! 😮

Hvorfor finnes handleplikten?

Handleplikten skal sørge for at alle aksjeselskap har tilstrekkelig egenkapital - slik at vi unngår en situasjon der det er altfor mange aksjeselskaper der ute som egentlig er konkurs, og som det er livsfarlig å selge på kreditt til.

Risiko for styremedlemmer

Noe av det beste med et aksjeselskap er at det etablerer et skille mellom personlig økonomi og bedriftens økonomi. Skulle det gå dårlig med bedriften, så er risikoen begrenset til de pengene som er satt inn i bedriften. Eierne kan “beholde husene og sparepengene sine”, det er “bare” bedriften som blir borte.

MEN: Det er et farlig sprekk i denne muren mellom bedriftens og privat økonomi - og det er nettopp handleplikten! Styremedlemmer som ikke passer på å følge handleplikten, kan risikere personlig ansvar. 🤯

Tenk om bedriften inngår store forpliktelser, f.eks. tar opp et lån eller kjøper noe dyrt på kreditt, etter at egenkapitalen er for lav (og handleplikten er til stede!): Da vil kanskje de som bedriften skylder penger til senere prøve seg på å hente disse pengene fra enkelte styremedlemmer som ikke har fulgt handleplikten - med all risiko det medfører for privat økonomi!

Enkel risikohåndtering

Denne risikoen kan håndteres på en enkelt måte:

  • Ta opp egenkapitalsituasjonen som et rapporteringspunkt i alle styremøter - du finner egenkapitalen jo enkelt i regnskapsprogrammet.
  • Instruer daglig leder til å melde ifra til hele styret dersom egenkapitalen er for lav.

Dersom du skal sitte i styret til et annet aksjeselskap vil vi derfor anbefale deg å ha handleplikten i bakhodet!

Lovteksten

Handleplikten reguleres i aksjeloven, og det er bare et par setninger å lese - se her.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer