Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Styret


Hva er et styre?

Alle aksjeselskap skal ha et styre. Styret velges av generalforsamlingen og det forvalter selskapet og skal sørge for at selskapet er forsvarlig organisert. Styret består av minst et medlem.

Må jeg ha et styre?

Ja, men det trenger ikke være eksterne styremedlemmer der. Alle aksjeselskap må ha et styre ifølge aksjeloven. Dersom du driver for deg selv og eier selskapet helt alene, så kan du sette deg selv inn som styreleder, og da trenger du ikke andre styremedlemmer.

Hvilke oppgaver har et styre?

Et styre har en rekke viktige oppgaver:

  • Forvalte selskapet - Styret skal forvalte selskapet og sørge for at det er forsvarlig organisert. Styret skal følge med på virksomheten, og kan fastsette retningslinjer og budsjetter - spesielt dersom virksomheten er stor og kompleks.
  • Holde styremøter - Styret skal behandle saker i styremøter og føre protokoll over hva som ble diskutert og hva som ble besluttet.
  • Kalle inn til generalforsamling - Styret har en viktig rolle med å kalle inn til generalforsamling og med å fremme forslag til generalforsamlingen, som f.eks. om et kapitalforhøyelse eller om utbytte.
  • Ansette daglig leder - Styret kan velge å ansette en daglig leder. Dersom styre ansetter en daglig leder, så skal styret føre tilsyn med og jobbe sammen med daglig leder. Et bra styre kan gjøre en stor forskjell for selskapet gjennom samarbeidet med daglig leder.
  • Sikre tilstrekkelig egenkapital og likviditet - Styret skal passe på at selskapet har både “penger i kassen” til å betale regninger, og tilstrekkelig egenkapital. Dersom egenkapitalen blir for lav, har styret handleplikt.

Jeg driver for meg selv - hva gjør jeg med styret?

Formelt sett har du de samme pliktene i et aksjeselskap som du driver alene for deg selv som andre større aksjeselskap med mange ansatte og styremedlemmer har. I praksis blir dette dog mye enklere:

  • Du kan sitte alene i styret, uten eksterne medlemmer.
  • Du kan selv og alene signere på protokoller fra styremøte og generalforsamling, da blir det bare litt papirarbeid.
  • Heldigvis er aksjeloven noe fleksibelt med tanke på kravene til forvaltning av selskapet - driver du alene for deg selv, trenger du nok ikke lage de mest avanserte budsjetter, retningslinjer, og instrukser for deg selv 🙂

Hvem velger styret?

Det er generalforsamlingen i et aksjeselskap, altså aksjonærene, som velger styret.

Må jeg betale styret?

Nei, det er ingen lovkrav til at du må betale styremedlemmer for å sitte i styret. De allerfleste styremedlemmer i Norge mottar ingen direkte kompensasjon for å sitte i et styre. Vanligvis stiller folk som styremedlem fordi de er medeiere i selskapet, og/eller fordi de liker å bidra til selskapets utvikling.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer