Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Hjemmel


Hva er hjemmel?

Ordet hjemmel brukes fortrinnsvis i lovmessige sammenhenger, og angir at noe hører hjemme i noe annet. Et eksempel er når fartsgrenser på veiene våre bestemmes av myndighetene. Grensene, og herunder myndighetenes rett til å gi deg bot hvis du overskrider de, har hjemmel i veitrafikkloven.

Lovhjemmel – hjemmel i lover og regler

Vi bruker begrepet lovhjemmel om det som har basis i lover og regler. Reglene for hvordan bedriften din må føre regnskap er hjemlet i for eksempel regnskapsloven, bokføringsloven, bokføringsforskriften og skatteloven.

Eiendomsmessig hjemmel – rett til adkomst

Hjemmel brukes også om det å ha lovlig adkomst til noe, for eksempel en bolig. Hvis du eier en leilighet har du hjemmel som eier til å bruke boligen, mens de som ikke er eiere ikke har det. Som eier er du dermed såkalt hjemmelshaver.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer