Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Regnskapsloven


Hva er regnskapsloven?

Det formelle navnet på regnskapsloven er Lov om årsregnskap m.v. Loven gjelder alle virksomheter i Norge som har regnskapsplikt, i praksis vil det si plikt til å utarbeide og levere årsregnskap.

Det vil si samtlige aksjeselskap, og de enkeltpersonforetakene som har verdier, omsetning eller nok antall årsverk til at plikten inntreffer. I tillegg er det en rekke andre virksomheter som også har regnskapsplikt, blant annet banker, finansinstitusjoner, forsikringsselskap, stiftelser, boligbyggelag og så videre.

Lovens hovedpunkter

Regnskapsloven regulerer følgende hovedpunkter:

  • Hvem som plikter å utarbeide årsregnskap og årsberetning
  • De grunnleggende regnskapsprinsippene og regnskapsskikk
  • Regler for vurdering av eiendeler * Oppstillingsplaner for resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling
  • Hva som må med i noteopplysninger til årsregnskapet
  • Bestemmelser om innsending av regnskap, strafferammer og om tilgjengelighet av regnskap

Vi kan si at regnskapsloven tar for seg rammene for hvordan du fører regnskap, mens bokføringsloven og bokføringsforskriften går mer i detalj, og forklarer hvordan du skal holde deg innenfor regelverket.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer