Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Immaterielle eiendeler


Hva er immaterielle eiendeler?

Immaterielle eiendeler er de eiendeler i bedriftens eie som ikke kan tas på. Patenter, forskningsprosjekter og lisenser er typiske eiendeler som havner under denne kategorien.

Hvordan bokføres immaterielle eiendeler?

Når du har utarbeidet din egen patent eller lignende, så kan du føre utgiftene i forbindelse med dette som debet mot den aktuelle eiendelskontoen. En annen mulighet er å føre utgiftene på vanlig måte som debet mot den aktuelle kostnadskontoen. De fleste små foretak velger å kostnadsføre det på vanlig måte, altså sistnevnte metode.

Dersom du har kjøpt et ferdigutviklet patent, føres dette enkelt og greit med kjøpesummen mot eiendelskontoen.

Verdien av det ferdigstilte patentet føres altså i begge tilfeller mot eiendelskontoen og blir dermed en eiendel i balansen. Anses patentet som relevant 3 år frem i tid og har en verdi på over 15 000kr ved anskaffelsestidspunktet, åpnes det også for avskrivninger.

Når avskrives immaterielle eiendeler?

Ikke-fysiske eiendeler er heller ikke immune mot verdireduksjon, og må også avskrives. Nedskrivning kan særlig være aktuelt for patenter, da verden stadig er i utvikling med ny teknologi som utkonkurrerer eksisterende løsninger - noe som kan gjøre et patent verdiløst på flekken.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer