Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Konsern


Hva er et konsern?

Et konsern er når to eller flere selskaper utgjør en større organisatorisk enhet, hvor ett av selskapene har beslutningsmyndighet over de andre selskapene. Denne artikkelen forklarer det du trenger å vite rundt konseptet konsern.

Hvordan fungerer et konsern?

Et konsern fungerer slik at ett selskap har kjøpt opp deler av ett eller flere andre selskaper. Selskapet som eier majoriteten av aksjene i de underordnede selskapene, omtales som morselskapet. Morselskapet er konsernets overhode og har dermed bestemmende innflytelse på de andre selskapene. I praksis så har morselskapet råderett over de underordnede selskapene, slik at alle store beslutninger som påvirker underselskapene besluttes av morselskapet. Morselskapets rolle i et konsern er i mange tilfeller kun å fungere som et holdingselskap og ikke selv bedrive lik virksomhet som datterselskapene. Morselskapet står imidlertid fritt til å selv bedrive egen virksomhet enten det er i samme marked eller utenfor. Et eksempel på morselskap som selv bedriver virksomhet i samme marked er Volkswagen, som blant annet har aksjemajoritet i Audi, Lamborghini og Bentley.

Hvordan inngås et konsern?

Et konsern inngås enten ved at et selskap kjøper opp 50% eller mer av aksjene i ett eller flere andre selskaper og dermed får aksjemajoritet, eller ved at selskapet har 50% stemmeflertall i datterselskapenes generalforsamling og dermed kan inngå en avtale.

Hvordan oppløses et konsern?

Dersom konsernet skal oppløses, gjøres dette enten ved:

  • At morselskapet selger aksjene i datterselskapene slik at eierandelen minst er under 50% og at de dermed mister den bestemmende innflytelsen
  • At selskapene avvikles
  • Fusjon, at mor-og datterselskaper slår seg sammen til ett selskap

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer