Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Generalforsamling


Hva er en generalforsamling?

Generalforsamlingen er øverste beslutningsmyndighet i et aksjeselskap, der aksjonærene (eierne) samles til å ta beslutninger, som f.eks. om styremedlemmer, kapitalforhøyelser, eller vedtektsendringer.

Se vår korte forklaring på hva en generalforsamling er

Hvem inviterer til generalforsamling?

Det er styret som kaller inn til generalforsamling.

Hvordan kalle inn til generalforsamling?

Styret skal sende innkallingen til alle aksjonærer en uke før generalforsamlingen.

Innkallingen skal angi hvor aksjonærene skal møtes og hvilke saker som skal behandles.

Hvem deltar i generalforsamling?

Det er aksjonærene (eierne) i et aksjeselskap som deltar i en generalforsamling. Utover det skal også styreleder og daglig leder være til stede.

Aksjonærer som ikke stiller selv kan sende en representant med fullmakt.

Hvordan holde en generalforsamling?

Generalforsamlinger kan både avholdes fysisk eller digitalt via video (dersom ingen motsetter seg).

Dersom du driver et aksjeselskap helt alene, så holder det at du alene signerer på generalforsamlingsprotokollen.

Hvordan foregår en generalforsamling?

Generalforsamlinger følger en fast kjøreplan:

  1. Styreleder slår fast hvilke aksjonærer som er til stede, og hvor mange aksjer og stemmer disse representerer
  2. Aksjonærene velger en møteleder
  3. Aksjonærene godkjenner innkallingen
  4. Aksjonærene velger en representat til å signere protokollen sammen med møteleder
  5. Aksjonærene stemmer over de sakene som skal behandles
  6. Generalforsamlingen blir hevet
  7. Møteleder og representant signerer protokollen
  8. Møteleder sender protokollen til alle aksjonærer
  9. Muligens må noen beslutninger meldes til Foretaksregisteret

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer