Regnskapsordboken

Holdingselskap


Hva er et holdingselskap?

Et holdingselskap er et aksjeselskap uten egen drift som har som eneste formål å eie aksjer i et annet selskap.

Du kan helt fint eie aksjer i et selskap personlig. Med et holdingselskap eier du aksjer i et holdingselskap, som så eier aksjene i selskapet.

Hvorfor starte et holdingselskap?

Med et holdingselskap kan det se ut som om det å eie et selskap blir mer komplisert - det jo et ekstra ledd i kjeden. Hvorfor gjør mange det likevel?

Fordelen med å ha holdingselskap har med skatt å gjøre, men det er ikke noe “tryllestav” til å omgå skatt i lengden:

  • Når du eier aksjer i et selskap personlig, og du får utbytte eller gevinst ved salg av aksjer, så må du personlig betale skatt på 31,68% av disse pengene med en gang.
  • Eier du aksjene gjennom et holdingselskap, og du får utbytte eller gevinst ved salg av aksjer inn til holdingselskapet (istedenfor til deg personlig), så skatter du kun 3% nå og kan reinvestere resten, for eksempel i andre aksjer eller et nytt selskap! Du unngår dog ikke skatt evig - du må fortsatt betale skatt personlig når du tar ut pengene fra holdingselskapet senere, men da har pengene forhåpentligvis vokst videre!

Hva er ulempene med et holdingselskap?

Det er ingen store ulemper med å eie et selskap gjennom et holdingselskap, men det er et aksjeselskap, og det koster litt:

  • Du må registrere holdingselskapet i Brønnøysundregistrene, og det tar staten et gebyr på kr 5570 for.
  • Du må årlig levere et årsregnskap for holdingselskapet. Det kan du enkelt ordne i Luca Regnskap.

Er et holdingselskap riktig for meg?

Om et holdingselskap er riktig for deg, avhenger av hva slags bedrift du ønsker å starte og hvilke ambisjoner du har.

Hvis du vil drive alene for deg selv og benytte et aksjeselskap til å sende ut regninger for jobben du gjør, så trenger du ikke noe holdingselskap. Du kan fint eie selskapet personlig, ta ut det du tjener i lønn og utbytte, og spare tiden og pengene du ville brukt på et holdingselskap.

Hvis du vil bygge en bedrift som skal bli stor, kanskje med mange ansatte, eksterne investorer, og store egne verdier, da er et holdingselskap et godt valg!

Med andre ord: Skal du drive som gitarlærer for deg selv, kan du eie aksjeselskapet ditt personlig. Skal du bygge en landsdekkende kjede av gitarskoler, da skal du ha et holdingselskap!

© 2021 Luca Labs AS.