Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Likviditetsgrad


Hva er likviditetsgrad?

Innen økonomi betyr likviditet det samme som betalingsevne, altså hvor mye penger du har til rådighet til å betale med.

Likviditetsgrad er et nøkkeltall som brukes til analyser og sammenligninger av regnskap.

Likviditetsgrad 1

Hvis vi vil finne ut hvor god betalingsevne bedriften har regner vi vanligvis ut det som kalles likviditetsgrad 1. Formelen er:

  • Likviditetsgrad 1 = omløpsmidler / kortsiktig gjeld Omsløpsmidler inkluderer blant annet penger i kassa og på bankkontoen, varelager og investeringer, og derfor kan likviditetsgrad 1 være noe misvisende. Hvis bedriften har stort varelager, men lite kontanter, er ikke alltid den umiddelbare betalingsevnen særlig god.

Som en tommelfingerregel heter det derfor at likviditetsgrad 1 bør være minst 2 eller høyere, det vil si at verdien av omløpsmidlene er minst 2 ganger den kortsiktige gjelden. Hvis ikke har bedriften svak likviditet.

Likviditetsgrad 2, 3 og 4

  • Likviditetsgrad 2 = samme som 1, men her tar vi ikke med varelageret siden dette regnes som det minst likvide omløpsmiddelet
  • Likviditetsgrad 3 = kassebeholdning + bankinnskudd / kortsiktig gjeld, denne sier mer om betalingsevnen på kort sikt og bør være høyere enn 33%
  • Likviditetsgrad 4 = kontantbeholdning / kortsiktig gjeld, denne måler kontantgraden og er omtrent som likviditetsgrad 3, men nå slipper du å eventuelt bruke banken for å betale gjelden

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer