Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Nøkkeltall


Hva er nøkkeltall?

Det finnes mange metoder for å sjekke hvor godt et selskap gjør det i virksomheten sin. En effektiv måte å få et overblikk over dette på er å undersøke selskapets nøkkeltall, disse regnes ut gjennom å studere selskapets resultatregnskap og balanse. Nøkkeltallene er interessante fordi de gir oss et bilde over de viktigste områdene som bedriften måles etter: likviditet, soliditet og lønnsomhet. Denne artikkelen forklarer hvilke nøkkeltall som er viktigst, hvordan du selv kan regne ut disse i din egen bedrift og forslag til hva du kan gjøre for å bedre dem.

Hvilke nøkkeltall bør jeg studere ekstra nøye?

Det finnes et flust av nøkkeltall som en bedrift kan studere, men det er ikke alle som er like viktige. Det kan derfor lønne seg å studere noen få, ekstra nøye. Nedenfor listes de viktigste nøkkeltallene i din bedrift.

Nøkkeltall: Likviditet

Alle bedrifter bør prioritere å ha nok penger til å betale regningene sine, dette måles ofte gjennom å se på likviditeten i bedriften. Likviditet måles primært i to grader, hvor grad 1 tar for seg en 6 måneders horisont og grad 2 den umiddelbare fremtid. Det er forøvrig vanligst å studere en 6 måneders horisont når vi ser på likviditet, formelen for å regne ut likviditetsgrad 1 er:

Likviditet = Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld

Likviditetsgrad 1 bør være større enn 2 for at bedriften møter tilfredsstillende krav om likviditet. Altså bør bedriften ha dobbelt så mye omløpsmidler som de har kortsiktig gjeld.

Nøkkeltall: Soliditet

Det andre nøkkeltallet som står sentralt er soliditet. Dette tallet forteller oss om finansieringsstrukturen i bedriften og gir oss et bilde over hvor godt bedriften er rustet til å gå i underskudd. Soliditetsgraden regnes ut gjennom å se på hvordan verdiene i bedriften er finansiert, du kan selv regne ut soliditeten i bedriften din gjennom å bruke denne formelen:

Soliditet = Sum egenkapital / Sum totalkapital (sum av balanse)

Soliditetsgraden bør være på minst 0.3 for at bedriften møter tilfredsstillende krav om soliditet. Altså bør minst 30% av eiendelene i bedriften være finansiert med egne midler, da uten gjeld.

Nøkkeltall: Lønnsomhet

Det tredje nøkkeltallet som er viktig er lønnsomhet. Dette nøkkeltallet gir oss et bilde over bedriftens evne til å hente marginer fra inntektene sine. Det er flere måter å måle denne på, men den vanligste er å se på driftsmarginen. Driftsmarginen regner du ut gjennom å se på hvor stor andel av driftsinntektene som blir igjen etter driftskostnader er trukket fra, du kan selv regne ut dette ved å bruke denne formelen:

Driftsmargin = Driftsresultat / Driftsinntekter

Her er det ingen fasit for hva som er bra eller dårlig, men en absolutt indikator er at verdien skal være positiv. For eksempel så vil bedrift med driftsmargin på 0.5 tjene 50 øre per krone inntjent i driftsinntekter.

Hvordan kan jeg styrke min bedrifts nøkkeltall?

Det finnes flere forholdsvis enkle tiltak man kan fatte for å styrke nøkkeltallene i bedriften. For å bedre likviditeten kan det være lurt å sette ned kredittiden til kunder, slik at du får inn pengene fra salget raskere og dermed har mer penger disponibelt til betaling av kortsiktige forpliktelser.

For å styrke soliditeten er en mulighet å forsøke å overføre en større andel av overskuddet til egenkapitalen, bruke disse til å refinansiere eiendelene med egne midler og dermed redusere gjelden. Bedriften vil som følge kunne oppleve at finansieringsstrukturen er mer robust enn den var før og soliditeten er som følge bedret.

For å styrke lønnsomheten er rådet klinkende klart: øk inntekter, senk kostnader. Selv om dette er enklere sagt enn gjort, kan bedriften alltid se etter måter de kan kutte kostnader på. Det er heller ingenting i veien med å forsøke å øke prisen på godene sine, for eksempel gjennom smart markedsføring og kommunikasjon.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer