Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Minstefradrag


Hva er minstefradrag?

Minstefradrag er et standard fradrag i den skattepliktige inntekten til en person som har arbeidsinntekt, pensjonsinntekt eller trygd. I stedet for at faktiske kostnader som er relatert til inntekten, trekkes minstefradraget.

Fradraget er altså ment å kompensere for utgifter personen har i forbindelse med inntektservervelsen, for eksempel utgifter til hjemmekontor, arbeidsklær, overtid eller verktøy.

Formålet er å gjøre skatteoppgjøret enklere både for Skatteetaten og skatteyteren.

Du kan kreve fradrag for faktiske utgifter

Hvis utgiftene dine som er relatert til arbeidet er større enn minstefradraget, kan du velge å få fradrag for faktiske utgifter. Alle utgiftene må i så fall dokumenteres.

Satser og beløp

Minstefradraget fastsettes årlig i skatteloven, og skal trekkes fra på det som defineres som alminnelig inntekt. Etter fradrag skal alminnelig inntekt beskattes med 22% per 2022.

For 2022 er satsen minstefradraget på arbeidsinntekt og trygd 46%. Nedre grense er 31 800 kroner (det du minimum får i fradrag), mens øvre grense er 109 950 kroner (det du maksimalt får i fradrag).

Minstefradrag for pensjonsinntekt er 40%. Nedre grense er 4 000 kroner, og øvre grense er 90 800 kroner.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer