Regnskapsordboken

Omløpshastighet


Omløpshastighet

Av bedriftens eiendeler så skiller vi gjerne mellom anleggsmidler og omløpsmidler.

Anleggsmidler er de fysiske eiendeler og verktøy som bedriften bruker i virksomheten, typisk produksjonsmaskiner og andre driftsmidler. Anleggsmidlene skal altså ikke generere inntekt for bedriften i direkte forstand gjennom salg av dem, men heller gjennom å hjelpe til i utførelsen av arbeidet i bedriften. Vi omtaler derfor disse eiendelene som eiendeler med lav omløpshastighet da gjerne blir værende i bedriften over flere år.

Det motsatte av anleggsmidler er omløpsmidler, og som navnet antyder så er dette eiendeler med høy omløpshastighet - altså skal disse eiendelene omgjøres til inntekter raskt og erstattes ofte. Typiske omløpsmidler er derfor kundefordringer fra salg, varelager og annen finansiell aktiva som aksjer og verdipapirer.

Hva er omløpshastighet?

Omløpshastigheten til eiendelen defineres etter hvor lang tid den blir værende i bedriftens eierskap. Du kan også tenke på omløpshastigheten som den tiden det tar for bedriften å generere inntekt fra eiendelen. Som nevnt tar det lengre tid å genere inntekt gjennom å utføre et arbeid enn å selge noe, anleggsmidlene har derfor lav omløpshastighet.

Omløpshastighet oppsummert

Anleggsmidler genererer inntekt indirekte gjennom drift og har lav omløpshastighet fordi de gjerne blir værende i bedriftens eie over flere år. Omløpsmidler genererer derimot inntekter direkte gjennom salg og har høy omløpshastighet fordi de erstattes ofte.

© 2021 Luca Labs AS.