Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Omløpshastighet


Hva er omløpshastighet?

Omløpshastighet er et mål på hvor mange ganger en eiendel blir omsatt i en gitt periode. Anleggsmidler og omløpsmidler er motsetninger i denne sammenhengen, da de har forskjellig tidshorisont m.t.p eierskap.

Omløpshastighet: anleggsmidler og omløpsmidler

Av bedriftens eiendeler så skiller vi mellom anleggsmidler og omløpsmidler.

Anleggsmidler er de fysiske eiendeler og verktøy som bedriften bruker i virksomheten, typisk produksjonsmaskiner og andre varige driftsmidler. Vi omtaler disse eiendelene som eiendeler med lav omløpshastighet da de gjerne blir værende i bedriften over flere år.

Det motsatte av anleggsmidler er omløpsmidler, og som navnet antyder så er dette eiendeler med høy omløpshastighet - altså skal disse eiendelene omgjøres til inntekter raskt og erstattes ofte. Typiske omløpsmidler er derfor kundefordringer, varelager og annen finansiell aktiva som kortsiktige aksjeposisjoner.

Omløpshastighet oppsummert

Anleggsmidler genererer inntekt indirekte gjennom drift og har lav omløpshastighet fordi de gjerne blir værende i bedriftens eie over flere år. Omløpsmidler genererer derimot inntekter direkte gjennom salg og har høy omløpshastighet fordi de erstattes ofte.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer