Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Ordinære aksjer


Hva menes med ordinære aksjer?

Som en hovedregel har alle aksjer i et selskap samme rettigheter, men aksjeloven åpner for at selskapet kan ha flere aksjeklasser.

En ordinær aksje er da en aksje med alle vanlige rettigheter, det vil si rett til lik andel av utbytte, lik stemmerett i generalforsamlingen, og lik rett til å omsettes.

Ordinære aksjer og aksjeklasser

Hvis selskapet oppretter ulike aksjeklasser, vil dermed noen av aksjene naturligvis ikke være ordinære. Det er vanlig å betegne aksjene som for eksempel A-aksjer og B-aksjer, der A-aksjene er ordinære, mens B-aksjene har begrensede rettigheter. For eksempel kan B-aksjen gi ingen eller mindre rett til andel av utbytte, eller ingen eller mindre stemmerett.

Vi bruker også begrepet preferanseaksjer om aksjer som gir en eller annen fortrinnsrett. En preferanseaksje er dermed ingen ordinær aksje.

For noen selskap er det unødvendig å opprette aksjeklasser, og rettighetene til de ulike eierne reguleres gjerne i stedet med en aksjonæravtale.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer