Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Aksjeloven


Hva er aksjeloven?

Aksjeloven regulerer hvordan man stifter og organiserer et aksjeselskap, hvordan aksjer kan skifte eier, og det setter krav til selskapets aksjekapital.

Se kort forklaring på hva aksjeloven er

Stiftelse av aksjeselskap

Aksjeloven stiller krav til hvordan man stifter et aksjeselskap. Stifterne må utarbeide et stiftelsesdokument, som bla. inneholder hvem det er som stifter selskapet, hvor mye aksjekapital selskapet skal ha, og selskapets vedtekter.

Organisering av aksjeselskap

Aksjeloven slår fast at det er generalforsamlingen som er øverste beslutningsmyndighet i et aksjeselskap, og hvilke flertallskrav som gjelder f.eks. for å vedta en kapitalforhøyelse i selskapet. Aksjeloven slår også fast at styret er selskapets ledelse, og at selskapet kan ha daglig leder.

Eierskifte av aksjer

Aksjeloven slår fast at aksjer i et aksjeselskap kan skifte eier, f.eks. ved at de selges. Selskapet må vanligvis samtykke til et slik salg av aksjer, og kan vanligvis nekte samtykke med saklig grunn. Når en aksje selges, har de andre aksjeeierne normalt forkjøpsrett.

Selskapet må også føre en oppdatert liste over aksjonærene - aksjeeierboken.

Krav til aksjekapital

Aksjeloven bestemmer at et aksjeselskap skal stiftes med et aksjekapital på minst 30 000 kroner, og at det i videre drift alltid skal ha forsvarlig egenkapital. Aksjeloven gir styret plikten til å passe på at egenkapitalen alltid er forsvarlig (handleplikt).

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer