Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Preferanseaksjer


Hva er preferanseaksjer?

Som en hovedregel vil alle aksjer i et selskap gi lik rett i et selskap, også rett til utbytte. Imidlertid kan selskapet ha ulike aksjeklasser med ulike rettigheter, inkludert såkalte preferanseaksjer.

En preferanseaksje er en aksje som gir særfordeler og fortrinnsrett fremfor ordinære aksjer, og da vanligvis i sammenheng med utbetaling av utbytte. Preferanseaksjer gir også fortrinnsrett ved en eventuell oppløsning av selskapet. Denne aksjeklassen markeres vanligvis med forkortelsen «pref».

Fortrinnsrett ved utbytte

Fortrinnsretten i en preferanseaksje i forbindelse med utbytte er vanligvis begrenset, og fortrinnsretten kan i tillegg være tidsbegrenset. Hvis den er tidsbegrenset betyr det at aksjen ikke gir samme mulighet til fremtidige utbetalinger av overskudd.

Hvis selskapets overskudd er dårlig, vil utbytte først gå til den som eier preferanseaksjer, og derav gir disse aksjene høyere avkastning. Når selskapet går bra vil det imidlertid være mindre avkastning på preferanseaksjene sammenlignet med ordinære aksjer. I tillegg vil altså fortrinnsretten være tidsbegrenset.

Derfor beskrives preferanseaksjer ofte som en mellomting mellom lån og obligasjoner.

Fortrinnsrett ved oppløsning av selskapet

Hvis en preferanseaksje gir fortrinnsrett ved konkurs eller likvidering, vil eierne av disse aksjene ha fortrinnsrett til selskapets verdier eller gevinster.

Konvertible preferanseaksjer

En konvertibel preferanseaksje gir eieren rett til å konvertere aksjene til ordinære aksjer, og da til en forhåndsbestemt pris. Man kan avtale om konverteringen skal skje innen eller på en forhåndsbestemt dato, eller når som helst.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer