Regnskapsordboken

Realkapital


Hva er realkapital?

Du har helt sikkert hørt om egenkapital, men kanskje ikke realkapital. Denne artikkelen tar deg raskt igjennom hva dette er.

Bedriftens egenkapital utgjøres ofte av betalingsmidler, enten i form av overskudd som har blitt opptjent over tid eller andre midler som blir skutt inn i bedriften. Egenkapitalen er altså ikke nødvendigvis noe du fysisk kan ta ut av bedriften og føle på. Her skiller realkapital seg fra egenkapitalen. Realkapital er nemlig fysiske eiendeler med lav omløpshastighet som bedriften har anskaffet.

Hva inngår i realkapitalen?

Anleggsmidler er en del av bedriftens realkapital, dette er altså fysiske eiendeler som bedriften bruker til driften av virksomheten. Typiske eiendeler som er å betrakte som realkapital er bygninger, maskiner og andre anleggsmidler. Og fordi det er mer gunstig å bruke en gammel gravemaskin til å generere inntekt gjennom drift over tid enn å omsette den for penger raskt, så har slike eiendeler lav omløpshastighet.

© 2021 Luca Labs AS.