Regnskapsordboken

Selge et krav


Hva betyr det å selge et krav?

Når du har et krav mot noen, så betyr det at vedkommende skylder deg noe - f.eks. betaling for en vare eller tjeneste som du har levert. Dette kravet kan selges til en tredjepart, f.eks. en bank eller inkassoselskap, som så vil prøve å få skyldneren til å gjøre opp for seg.

Den som overtar kravet overtar da all risiko for at skyldneren faktisk betaler. De som kjøper krav betaler derfor mindre enn det som er den fulle verdien av kravet.

Se også våre artikler om fakturasalg og inkasso.

© 2021 Luca Labs AS.