Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Utsatt skatt


Hva er utsatt skatt?

I Norge regner vi skatt i 3 “omganger”, henholdsvis forskuddsskatt, utlignet skatt og utsatt skatt. Utsatt skatt er noe som inntreffer når det er en differanse på den regnskapsmessige og den skattemessige verdien på bedriftens eiendeler. Dette vil i praksis alltid forekomme, da det benyttes forskjellige avskrivningsmetoder i årsregnskapet og næringsoppgaven.

Hvorfor utsatt skatt?

For å ta dette først, så fører alle regnskapspliktige bedrifter to ulike regnskap; regnskapsmessig- og skattemessig regnskap.

 • Regnskapsmessig regnskap (årsregnskap)

  - Årsregnskapet til bedriften, alle transaksjoner føres her - dette regnskapet benyttes som hovedkilde for økonomisk oversikt over bedriften.

  - Dette regnskapet må opptre i samsvar med Regnskapsloven, som sier at lineær avskrivning skal brukes for å avskrive eiendeler.

 • Skattemessig regnskap (næringsoppgave)

  - Dette regnskapet benyttes ved skattemelding- og næringsoppgaven.

  - Dette regnskapet må opptre i samsvar med Skatteloven, som sier at saldoavskrivning skal brukes for å avskrive eiendeler.

Utsatt skatt - forklart

Som nevnt ovenfor, benyttes det forskjellige avskrivningsmetoder i årsregnskapet og det skattemessige regnskapet. Dette fører til at eiendelen ved slutten av året vil ha forskjellig verdi i de forskjellige regnskapene. Forskjellen i verdi mellom regnskapene blir skattepliktig for bedriften. Nedenfor følger et eksempel som illustrerer dette.

Utsatt skatt - illustrert

Bedriften kjøper inventar for 100 000kr med forventet levetid på 5 år.

 • Det fastlås at inventaret skal avskrives lineært med 20 000kr per år i årsregnskapet.
 • Det fastslås at inventaret skal avskrives med 20% årlig saldoavskrivning i det skattemessige regnskapet.

Avskrivninger de første to årene i årsregnskapet ser slik ut:

 • År 1: 100 000 - 20 000 = 80 000kr er eiendelens verdi etter år 1.
 • År 2: 80 000 - 20 000 = 60 000kr er eiendelens verdi etter år 2.

Avskrivninger de første to årene i det skattemessige regnskapet ser slik ut:

 • År 1: 100 000 - (100 000 * 20%) = 80 000kr er eiendelens verdi etter år 1.
 • År 2: 80 000 - (80 000 * 20%) = 64 000kr er eiendelens verdi etter år 2.

Som illustrert, vil verdien på eiendelen få en differanse på 4 000kr i de to regnskapene. Denne summen skal bedriften skatte 22% av og det er dette som er utsatt skatt.

 • Differanse mellom regnskaps- og skattemessig verdi er på 4 000kr.
 • Utsatt skatt blir derfor: 4 000kr * 22% = 880kr.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer