Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Styremøte


Hva er et styremøte?

Ethvert aksjeselskap må ha et styre som helst bør bestå av tre personer eller flere. Styret velges ut av generalforsamlingen og skal fungere som selskapets øverste operative ledelse. Disse holdes videre ansvarlig for utarbeidelse av budsjett og øvrig organisasjon. Et styremøte er et møte hvor disse personene samles for å følge opp det som foregår i selskapet, samt fatte beslutninger vedrørende selskapets drift.

Hva skjer i et styremøte?

Styrets leder kaller gjerne inn til styremøte når selskapet står ovenfor en større beslutning. Det er ofte slik at styrets leder gir ansvaret for innkalling over til selskapets daglig leder, da denne personen har bedre oversikt over den daglige driften. Daglig leder er også ansvarlig for å forberede aktuelle saker, slik at disse tas opp i styremøtet. Beslutninger tas vanligvis ved at styremedlemmene gjør en avstemning på de aktuelle sakene.

Hvor ofte bør selskapet avholde styremøte?

Aksjeloven regulerer ikke hvor ofte man bør ha styremøter, men som nevnt kaller man vanligvis inn ved nødvendighet - for eksempel når det kreves at styret må involveres i en større beslutning. Det kan derfor variere veldig fra selskap til selskap hvor ofte styremøter avholdes, men anbefalt intervall er hver fjerde måned slik at alle i styret er oppdatert på hva som skjer. Daglig leder plikter forøvrig å oppdatere styret om utviklingen i bedriften hver fjerde måned, da enten skriftlig eller ved styremøte.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer