Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Ukurans


Hva er ukurans?

Vi bruker begrepet ukurans om varer som ikke er kurante, det vil si de er skadet, ødelagte, gått ut på dato eller lignende, og dermed mistet hele eller deler av sin salgsverdi.

Ukurans er først og fremst en aktuell problemstilling når en regnskapspliktig bedrift foretar varetelling, og herunder de regnskapsmessige og skattemessige konsekvensene av tapene fra varer som ikke kan selges til full pris.

Se vår korte forklaring på hva ukurans er

Når er en vare ukurant?

Grensen for hva som kan defineres som ukurant er når salgsprisen for varen er lavere enn kostprisen. Kostpris på sin side er hva bedriften selv betalte for varen som skulle videreselges, eller kostnaden bedriften hadde for å produsere varen.

Fradrag for ukurans

Ukurante varer må enten kastes eller selges for at du skal ha rett til fradrag for tapet. Varen skal da nedskrives i regnskapet, med korrekt bokført verdi.

Regnskapsmessig og skattemessig verdi av varen

Et regnskapspliktig foretak må skille mellom den regnskapsmessige og den skattemessige verdien av varen når de foretar vareopptelling.

  • Skattemessig verdi = Den faktiske anskaffelsesverdien av varen, det vil si det du selv betalte da du kjøpte den, eller kostnaden du fikk ved å produsere varen. Hvis varen ikke er ukurant, er den skattemessige verdien alltid lik anskaffelsesverdien
  • Regnskapsmessig verdi = Markedsverdien til en ukurant vare, det vil si når salgsverdien er mindre enn anskaffelsesverdien

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer