Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Regnskapspliktig


Hva vil det si å være regnskapspliktig?

Når du driver din egen virksomhet blir du høyst sannsynlig nødt til å føre regnskap over driften din. Dette kalles bokføringsplikt og er gjeldende for alle aksjeselskaper, men også enkeltpersonforetak med mer enn 50 000kr i årlig inntekt. Neste steg opp fra å ha bokføringsplikt, er å ha regnskapsplikt. Dersom virksomheten din er regnskapspliktig, er du nødt til å levere inn årsregnskap til Regnskapsregisteret senest 31. juli påfølgende år. Denne artikkelen forklarer raskt hvem som er regnskapspliktige og hva det betyr for bedriften din.

Hvordan vet jeg om bedriften min er regnskapspliktig?

Dersom bedriften din er et enkeltpersonforetak, vil du måtte ha eiendeler til over 20 millioner kroner (eller ha ansatte som tilsvarer 20 årsverk) for å ha regnskapsplikt. Ett årsverk tilsvarer rundt 1 700 arbeidstimer og det er med andre ord ytterst få enkeltpersonforetak som er regnskapspliktige. Har du et aksjeselskap derimot, er ting litt annerledes - her er du uansett regnskapspliktig uavhengig av omsetning.

Hva innebærer det å være regnskapspliktig?

Når bedriften din er regnskapspliktig, skal årsregnskapet godkjennes og vedtas av generalforsamlingen i aksjeselskapet (eller av eieren i enkeltpersonforetaket). Videre skal årsregnskapet sendes inn til Regnskapsregisteret senest innen 31. juli påfølgende år. Dette regnskapet blir offentlig tilgjengelig og vil kunne sees av potensielle investorer eller samarbeidspartnere. Det stilles krav om at årsregnskapet minimum skal inneholde korrekt informasjon om resultat, balansesum og tilhørende noteopplysninger som skal gjøre regnskapet lett forståelig.

Større foretak plikter også å levere inn årsberetning i tillegg til årsregnskapet. Årsberetningen skal inneholde en tilstandsrapport på selskapet og bør kunne gi en pekepinn på dets fremtidsutsikter. Kun selskaper med mer enn 35 millioner kroner i balansesum, 70 millioner kroner i årlig omsetning og gjennomsnittlig 50 årsverk er pliktige å levere inn årsberetning.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer