Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Utgiftsgodtgjørelse


Hva er utgiftsgodtgjørelse?

Utgiftsgodtgjørelse er kompensasjon fra arbeidsgiver til ansatte for utgifter den ansatte har i forbindelse med utførelsen av arbeidet. Den ansatte legger ut for noe som det er naturlig at bedriften betaler for, og får senere tilbake det samme beløpet fra arbeidsgiveren.

Typiske eksempler:

  • Verktøy og materialer
  • Reiseutgifter og kost/losji for arbeidsopphold utenfor hjemmet
  • Arbeidstøy

Som regel må den ansatte dokumentere utgiftene med kvittering eller lignende, og sette opp en oversikt over utleggene.

Se vår korte forklaring på hva utgiftsgodtgjørelse er

Utgiftsgodtgjørelsen kan utløse skatteplikt

Hvis arbeidstakeren mottar utgiftsgodtgjørelse som gjør at vedkommende går med overskudd, skal det beregnes skatt av det overskytende beløpet. Da skal det også beregnes arbeidsgiveravgift av det samme beløpet.

Eksempel:

  • Utgiften er på 5 000 kroner
  • Den ansatte mottar 7 000 kroner i utgiftsgodtgjørelse
  • De siste 2 000 kronene skal anses som lønn og utløser dermed både skatteplikt og arbeidsgiveravgift

Den ansatte kan også bli skattepliktig dersom utgiften er for noe som kan brukes også privat. Jobbtelefon er et godt eksempel på dette. Arbeidstakeren kan få tilbake pengene hvis hun eller han er den som betaler telefonregningen, men dersom telefonen også brukes privat, skal godtgjørelsen beskattes.

Forskjellen på naturalytelser og utgiftsgodtgjørelse

En utgiftsgodtgjørelse er penger, og da samme sum som utlegget, som den ansatte får tilbake. Naturalytelser kan også være kompensasjon for et eller annet, men vi bruker begrepet om andre goder enn penger. For eksempel er fri telefon og medlemskap på et treningssenter naturalytelser.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer