Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Verdireduksjon


Hva er verdireduksjon?

Verdireduksjon er naturligvis når noe minker i verdi, for eksempel en bil du kjøper. Ettersom du bruker bilen, synker summen du vil få for den dersom bilen skal selges.

Verdireduksjon av finansielle instrumenter

I forbindelse med regnskap brukes begrepet verdireduksjon først og fremst om reduksjon i verdi av finansielle instrumenter som ikke er realiserte (solgte). Dette kan for eksempel være at bedriften eier børsnoterte aksjer eller andre verdipapirer. Dersom aksjekursen synker, er dette en urealisert verdireduksjon.

Eksempel:

  • Bedriften kjøper aksjer for 50 000 kroner i DNB
  • Den 31. desember er DNB-aksjene verdt 45 000 kroner
  • Verdireduksjon er på 5 000 kroner

Regnskapsføring av verdireduksjon

I Luca bruker du disse kontoene når du ved årsslutt bokfører verdireduksjonen:

  • Debet – konto 8100 dersom instrumentet er urealisert (ikke solgt)
  • Debet – konto 8105 dersom instrumentet er realisert (solgt)
  • Kredit – konto 1810 dersom aksjene er norske og børsnoterte

I kontohjelpen vår finner du de riktige regnskapskontoene for aksjer og verdipapirer som du kjøper i utlandet, aksjer som ikke er børsnoterte, obligasjoner, opsjoner og så videre.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer