Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Skattemelding og årsregnskap

Aksjeutbytte etter fritaksmetoden


Aksjeutbytte etter fritaksmetoden er en metode for å unngå dobbelbeskatning av utbytte.

  1. Hvorfor?: Si at du eier et holdingselskap (Holding AS) som så igjen eier et annet selskap (Drift AS). Hvis fritaksmetoden ikke hadde fantes og du så hadde tjent noen penger i Drift AS som du ønsker å ta ubytte av ville du først ha betalt utbytte skatt fra Drift AS til Holding AS og så igjen når du tok ut utbytte av Holding AS. Altså dobbeltbeskatning.
  2. Hvem gjelder dette?: Fritaksmetoden gjelder utbytte og gevinst på aksjer. Først og fremst for norske selskaper. Det er noen unntak, du kan se en liste over dette hos skatteetaten. For at fritaksmetoden skal gjelde, må det mottakende selskapet være eier av aksjene på det tidspunktet utbyttet blir vedtatt.
  3. Hva?: Under fritaksmetoden er 97% av mottatt utbytte skattefritt for mottakerselskapet. Dette betyr at kun 3% av mottatt utbytte inkluderes i selskapets skattepliktige inntekt og beskattes med den gjeldende selskapsskatten (22% i 2024). Effektivt betyr dette at det er en skatt på 0,66% (22% av 3%) på mottatt utbytte.

Føring i Skattemeldingen

Eksempel for skattemelding for året 2023 som skal leveres mai 2024. Her har utbytteselskapet besluttet å ta ut utbytte i 2023. Dette ble besluttet på generalforsamling i 2024.

Føring dersom man eier mindre enn 50% av selskapet

I året hvor utbyttet tas ut (2023)

  • I 2023 inntektsføres utbytte (100%) i post 8090 som du finner i seksjonen “Resultatregnskap”, og tilbakeføres (100%) i post 0815 som du finner i seksjonen “Forskjeller”. Nettoeffekten av dette blir altså 0.

Året etter at utbyttet tas ut (2024)

  • 3% av utbyttet tas med som en økning i permanent forskjell i post 0653 som finnes i seksjonen “Forskjeller”

Føring dersom man eier mer enn 50% av selskapet

Dette er ganske likt som tilfellet der man eier mindre enn 50%, men i tillegg bør det føres en midlertidig forskjell. Utbytte vedtas av generalforsamlingen i 2024 for regnskapsåret 2023 og blir inntektsført i 2023 i regnskapet.

I året hvor utbyttet tas ut (2023)

Skattemessig skal 3% først inntektsføres i 2024 fordi generalforsamlingen teknisk sett vedtar det i 2024 (selv om det gjelder 2023).

  • I 2023 inntektsføres utbytte (100%) i post 8005 som du finner i seksjonen “Resultatregnskap”, og tilbakeføres i post 0830 som du finner i seksjonen “Forskjeller”
  • 3% anses som midlertidig forskjell i 2023 og skal føres i 198 annen positiv forskjell i feltet skattemessig som du finner i “Forskjeller”

Nettoeffekten for 2023 er at 3 % er med i midlertidige forskjeller, men ikke med i skattepliktig inntekt.

Året etter at utbyttet tas ut (2024)

  • 3% (de samme som ble ført i 2023) tas med som permanent forskjell i post 0653 som finnes i seksjonen “Forskjeller”
  • Beløpet skal da også reduseres i midlertidige forskjeller (post 198) i seksjonen “Forskjeller”

Netto skal de 3 % som er ført i post 0653 inngå i skattegrunnlaget i 2023

Denne teksten er basert på skatteetatens tidligere veiledninger og er kun ment som et generelt eksempel. Hva som blir riktig føring i ditt tilfelle kan variere basert på ditt selskap.

Du kan lese mer om fritaksmetoden på skatteetatens sider.

Luca Regnskap

Enkelt, rimelig og bekymringsfritt regnskap for små bedrifter.

For kun 99,-/måned kan du fakturere dine kunder, holde regnskapet under kontroll, og rapportere det staten skal ha.

Prøv gratis i 30 dager

Relaterte artikler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer