Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Skattemelding og årsregnskap

Næringsoppgave og skattemelding


Andre steg av årsavslutningen

Denne hjelpeartikkelen hjelper deg som bruker vår årsavslutningsmodul med hvordan du leverer næringsoppgave og skattemelding fra regnskapssystemet.

For en mer overordnet oversikt over årsavslutningsmodulen se her.

Du er klar for næringsoppgave og skattemelding når du har lukket regnskapsåret - det må du ha gjort først.

I næringsoppgaven og skattemeldingen rapporterer du til staten hvor mye penger du har tjent, noe som bestemmer hvor mye skatt du skal betale.

Trinn 1: Se over tallene i næringsoppgaven (RF-1167)

Det er anbefalt at du starter med dette skjemaet, siden andre skjema kan påvirkes av det du legger inn her.

Vi henter disse tallene fra regnskapet ditt. Ved å holde over (i)-ikonet ved siden av tallene vil du kunne se hvilken kontoer som er lagt til grunn i tallet.

Ser du noen feil her må du gjøre endringene i regnskapet ditt. Det betyr at du må gjenåpne regnskapet og rette i eventuelle feil du har.

Det er noen seksjoner i næringsmeldingen du må være spesielt oppmerksom på. Disse vil ikke nødvendigvis være fylt ut riktig for deg, så her kan det være du må redigere. Dette gjelder alle felt som står som “åpne”, det vil si du kan fylle dem inn selv. Disse kan redigeres uten at selve regnskapet som endres, med mindre du vet at feilen kommer fra det du har ført inn i regnskapet.

Spesielt følgende seksjoner må du være ekstra oppmerksom på at fylles ut riktig:

  • Varelager
  • Bruttofortjeneste på innkjøpte varer for videresalg
  • Utregning av skattemessig verdi på fordringer
  • Tilbakeføring av enkelte inntekter og kostnader fra resultatregnskapet
  • Poster som bare fylles ut av enkeltpersonforetak. (Enkelte AS, se rettledn.)
  • Andre poster

Summen av alt som fylles inn finner du nederst under “Beregning av næringsinntekt”. Det er derfor viktig at du går over denne etter at du har fylt ut alt ovenfor og sjekker at disse tallene er riktige. 0970 viser selve årsresultatet ditt, mens 0999 er tallet som fylles inn i skattemeldingen.

Trinn 2: Se over skattemeldingen (RF-1028)

Se over skattemeldingen.

Se spesielt over punkt 260 - den som beregner skatten din.

Trinn 3: Se over spesifikasjon av forskjeller (RF-1217)

Spesifikasjon av forskjeller betyr forskjeller av skatt (skatt vs regnskap). Den forteller i detalj hvorfor det er forskjell fra rgenskapsmessig til skattemessig perpektiv.

105 kontantinnskudd skal være det du har satt inn for nystartet (f.eks. 30 000 kr eller mer, det beløpet du puttet inn). Men hvis du har drevet i et par år eller du har konsernbidrag, burde du få hjelp hvis du ikke vet hva du driver med.

Begrensninger

Årsavslutningsmodulen vil fungere godt for de aller fleste små selskaper.

Hvis du har ansatte som har fått lønn eller du har aktivert eiendeler, må du sende inn egne tilleggsskjema.

Veien videre

Etter at du har levert skattemelding og næringsoppgave, er neste steg å levere årsregnskapet - dersom du driver et AS.

Luca Regnskap

Enkelt, rimelig og bekymringsfritt regnskap for små bedrifter.

For kun 99,-/måned kan du fakturere dine kunder, holde regnskapet under kontroll, og rapportere det staten skal ha.

Prøv gratis i 30 dager

Relaterte artikler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer