Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Skattemelding og årsregnskap

Krav til noter for små foretak


En regnskapsnote er en del av et selskaps regnskap som gir ytterligere informasjon og detaljer om spesifikke poster og forhold som ikke er tilstrekkelig dekket av hovedregnskapet alene. Regnskapet og dets tilhørende noter er utarbeidet for å gi brukerne av regnskapet en mer omfattende forståelse av selskapets økonomiske stilling, resultater og kontantstrømmer.

Krav til små selskap

For små selskap ble kravene til noter ganske kraftig forenklet i 2021. Kort fortalt er det fortsatt 3 noter som alltid må leveres

  • Regnskapsprinsipper benyttet
  • Antall årsverk
  • Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere (eller en note som bekrefter at man ikke har dette)

Det er og et krav om å ha med en note om

  • Egne aksjer dersom selskapet har kjøpt, solgt eller har en beholdning av egne aksjer pr 31.12. Så denne kan altså utelates om selskapet ikke har kjøpt, solgt eller har beholdning av egne aksjer.

I tillegg til de 4 overnevnte skal det legges til noter og tilleggsinformasjon dersom man sitter på vesentlig informasjon. Regnskapsloven § 1-10 definerer vesentlig slik: «En opplysning er vesentlig dersom utelatelsen eller feil i slike opplysninger med rimelighet kan forventes å påvirke beslutninger som brukere tar på grunnlag av foretakets årsregnskap. Enkeltposters vesentlighet skal vurderes i sammenheng med andre tilsvarende poster.»

Et praktisk eksempel vil være at dersom man vet at selskapet skal legges ned i løpet av året etter rapportering, så bør man få dette med. Eller om man vet at veldig mye av fordringene har stor risiko for ikke å bli betalt, osv.

Litt mer om noter generelt

Formålet med regnskapsnotene er å gi mer omfattende, nøyaktig og forståelig informasjon til interessenter som investorer, aksjonærer, kreditorer, analytikere og andre brukere av regnskapet. Notene bidrar til å klargjøre og utdype informasjonen som er presentert i hovedregnskapet, slik at brukerne får et bedre grunnlag for å vurdere selskapets økonomiske prestasjoner og stilling.

Regnskapsnotene følger vanligvis en nummerert eller bokstavert struktur, og de er en integrert del av de offentlig tilgjengelige regnskapene til et selskap.

Luca Regnskap

Enkelt, rimelig og bekymringsfritt regnskap for små bedrifter.

For kun 99,-/måned kan du fakturere dine kunder, holde regnskapet under kontroll, og rapportere det staten skal ha.

Prøv gratis i 30 dager

Relaterte artikler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer