Kontobeskrivelser

Lønn - 5000-serien

Lønn

Konto 5000 til 5999 inneholder lønnskostnader, herunder f.eks.
  • lønn til ansatte
  • arbeidsgiveravgift
  • kantinekostnader

© 2021 Luca Labs AS.