Kontobeskrivelser

Kode: 5395

Annen opplysningspliktig godtgjørelse - ikke arbeidsgiveravgiftspliktig


Alle konti

© 2021 Luca Labs AS.