Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Aksjeklasser


Hva er aksjeklasser?

I utgangspunktet sier aksjeloven at alle aksjer i et selskap gir like rettigheter, noe som kalles likhetsprinsippet. Med rettigheter menes slikt som rett til utbytte, muligheter for å omsette aksjene, stemmerett i generalforsamling og annet.

Imidlertid åpner aksjeloven for at et selskap etablerer ulike aksjeklasser med ulike rettigheter. Tidligere var det vanlig å bruke uttrykk som «ordinære aksjer» og «preferanseaksjer», men i dag er det vanligere å ta alfabetet i bruk.

Eksempel med A-aksjer, B-aksjer og C-aksjer

Hva slags navn som brukes på de forskjellige aksjeklassene er ikke så viktig, men de fleste velger betegnelser som A-aksjer og B-aksjer, og eventuelt videre i alfabetet.

En av flere situasjoner der det kan være aktuelt med ulike aksjeklasser er ved en emisjon. Tenk deg at du vil ha en investor inn i selskapet ditt, men at den nye medeieren skal ha mindre innflytelse i selskapet enn antall aksjer skulle tilsi.

Dette kan gjøres for eksempel slik:

  • A-aksjer – Aksjene du selv eier, og med fulle rettigheter
  • B-aksjer – Aksjene investoren kjøper, med begrensede stemmerettigheter

På et senere vil du gi bort aksjer til barna dine, uten at de skal kunne motta utbytte. Da oppretter du kanskje en C-aksje som altså gir ingen rett til utbytte.

Aksjeklasser må vedtas i generalforsamlingen

Det er generalforsamlingen i selskapet som må vedta at selskapet skal ha ulike aksjeklasser, og så må bestemmelsen beskrives i vedtektene.

Det trenger ikke stå spesifikt A-aksjer og B-aksjer i vedtektene, men ordlyden må ha en åpning for at selskapet skal kunne ha flere aksjeklasser. For eksempel ved at det står «Det skal være 30 000 aksjer i selskapet, hvorav 15 000 i klasse 1 og 15 000 i klasse 2».

I tillegg må vedtektene spesifisere hvilke rettigheter og begrensninger aksjeklassene skal ha, for eksempel «Aksjeklasse 1 ha fulle rettigheter, mens aksjeklasse 2 har ingen stemmerett i generalforsamlingen, men lik rett til utbytte».

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer