Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Aksjespleis


Hva er en aksjespleis?

En aksjespleis er det motsatte av en aksjesplitt, og når flere aksjer slås sammen (spleises) uten at aksjekapitalen i selskapet endrer seg.

Tenk deg at antall aksjer i Kakebakeriet AS er 30 000, og aksjens pålydende er 1 krone. Selskapet ønsker seg færre aksjer og høyere pålydende, og vedtar derfor å spleise aksjen i for eksempel forholdet 1 til 10.

  • Aksjen spleises i forholdet 1 til 100
  • Antall aksjer er nå 3 000
  • Aksjens pålydende er nå 100 kroner

Etter aksjespleisen er aksjekapitalen i selskapet fortsatt 30 000 kroner. Aksjonærene eier færre antall aksjer, men den totale verdien av aksjene deres er den samme som før. Eierne har også fortsatt de samme rettighetene og antall stemmer i selskapet.

Hvorfor spleise aksjene?

Det mest typiske eksempelet på når aksjer spleises er i børsnoterte selskap der aksjens pålydende blir veldig lav. Aksjer i børsnoterte selskap kan ikke handles for under én krone. Hvis kursen da for eksempel blir 0,50 kroner per aksje, kan selskapet vedta å spleise aksjene i for eksempel forholdet 10 til 1. Aksjens pålydende vil da bli 5 kroner.

Ingen skatt og ingen regnskapsmessige konsekvenser

En aksjespleis fører ikke til endringer i aksjekapitalen, og derfor føres ikke spleisen i regnskapet. Det er heller ingen gevinst eller tap for, og dermed heller ingen skatt eller fradrag som skal beregnes.

Regler for aksjespleis

En aksjespleis må vedtas og protokollføres i selskapets generalforsamling med minst to-tredjedelers flertall før den kan gjennomføres. Deretter skal spleisen registreres og meldes inn i selskapets aksjonærregisteroppgave.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer