Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Aksjesplitt


Hva er en aksjesplitt?

En aksjesplitt er når én aksje i selskapet deles opp i flere aksjer, uten at dette får innvirkning på den totale verdien av alle aksjene. Dette er det motsatte av en såkalt aksjespleis.

Tenk deg at dette er antall aksjer, pålydende (hver enkelt aksjes verdi) og total aksjekapital i et Kakebakeriet AS:

 • Kakebakeriet AS har 300 aksjer
 • Aksjens pålydende er 100 kroner
 • Aksjekapitalen er 300 aksjer x 100 kroner = 30 000 kroner

Eieren av selskapet vil ha med flere investorer, og for å gjøre det enklere og billigere å kjøpe aksjer i selskapet, splittes aksjen:

 • Aksjen splittes i 10, slik at det nå er 3 000 aksjer
 • Etter splitten er aksjens pålydende 10 kroner
 • Aksjekapitalen i selskapet er fortsatt 30 000 kroner

Hvorfor gjennomføre en aksjesplitt?

I børsnoterte selskaper foretas en aksjesplitt som regel for å redusere aksjens pålydende. Dersom aksjen for eksempel koster 1 000 kroner, vil flere få mulighet til å investere i selskapet dersom aksjen splittes. Splittes den i for eksempel 10, vil pålydende bli kun 100 kroner.

For de eksisterende eierne har ikke splitten noen praktisk betydning. Hvis en eier har 100 aksjer før splitten, og der splitten er 1 til 2, vil vedkommende nå eie 200 aksjer. Aksjene har fortsatt samme verdi totalt, og aksjonæren har samme stemmeandel og rettigheter i selskapet.

I små aksjeselskap som ikke er børsnoterte, er det sjelden noe poeng å foreta en aksjesplitt, med mindre selve antallet aksjer er av betydning.

Eksempel der dette kan være aktuelt:

 • Kakebakeriet har 100 aksjer og eies av kun én person
 • 5 investorer skal inn som eiere i selskapet, slik at totalt antall eiere blir 6
 • Eierne er enige om at alle skal ha like store andeler av selskapet
 • Siden 100 ikke lar seg dele på 6 uten at vi får desimaler, splittes aksjen i 6
 • Antall aksjer er nå 600, og de 5 investorene kan kjøpe 100 aksjer hver

Ingen skatt og ingen regnskapsmessige konsekvenser

Siden en aksjesplitt ikke fører til endringer i aksjekapitalen, føres ikke splitten i regnskapet. Det er heller ingen gevinst for aksjonærene før aksjer eventuelt blir solgt til nye investorer, og dermed heller ingen skatt som skal beregnes.

Regler for aksjesplitt

Aksjesplitten må vedtas og protokollføres i generalforsamlingen med minimum to-tredjedels flertall av stemmene. Splitten må deretter føres og meldes inn i selskapets aksjonærregisteroppgave.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer