Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Debet og kredit


Hva er debet og kredit?

Enhver sak har alltid to sider, i regnskap omtales disse to sidene som debet og kredit. Debet og kredit er motsetninger og disse danner grunnlaget for all regnskapsføring. Prinsippet om at enhver transaksjon skal føres minst en gang som debet, minst en gang som kredit og at sidene skal gå i null kalles dobbelt bokholderi. Forholdet mellom debet og kredit kan virke ulogisk i starten, men så fort du får teken på det blir det omtrent som å sykle. Denne artikkelen forklarer forholdet nøyere.

Se vår korte forklaring på hva debet og kredit er

Debet og kredit på balansen

Når du fører regnskapet ditt, føres transaksjonene både på balansen og i resultatet. På eiendelssiden i balansen betyr debet økning av eiendeler, mens kredit betyr reduksjon av eiendeler. På den andre siden av balansen finner vi egenkapital og gjeld; her betyr debet reduksjon av EK og gjeld, mens kredit betyr økning av EK og gjeld. Vi kan se at debet og kredit har motsatt effekt avhengig av hvilken side av balansen vi fører dem på - dette er grunntanken med dobbelt bokholderi.

Debet og kredit i resultatet

Som nevnt føres regnskapet både på balansen og i resultatet. Disse to samhandler i hver transaksjon hvor du har kjøpt eller solgt noe. Når du fører en inntekt eller kostnad i resultatet føres disse henholdsvis som kredit og debet - mens i balansen føres de motsatt. Husk prinsippet om dobbelt bokholderi; transaksjonen skal minst ha ett bilag som debet, minst ett som kredit og sidene skal gå i null. Når du selger noe, så medfører dette at bedriften får inn penger - altså vil eiendelene i balansen øke. Dette føres som debet mot bankkontoen i balansen, derfor er det ett alternativ som står igjen for føringen på resultatet - kredit mot inntektskontoen.

Praktisk eksempel: Debet og kredit

Hendelse #1: Kjøp av varer til videresalg for 10 000kr (inkl mva) på faktura.

Debet, varekjøpskonto (resultat): 8 000kr

Debet, inngående mva (balanse): 2 000kr

Kredit, leverandørgjeld (balanse): 10 000kr

Hendelse #2: Betaling av fakturaen for varene du kjøpte.

Debet, leverandørgjeld (balanse): 10 000kr

Kredit, bankinnskudd (balanse): 10 000kr

Som illustrert i den første transaksjonen, er det ofte at en transaksjon må bokføres flere enn 2 steder i regnskapet. Ved utbetaling av lønn for eksempel, kan denne ene hendelsen ha over 10 (!!) kontoer som skal involveres i transaksjonen. Dette trenger du som kunde i Luca Regnskap heldigvis ikke bekymre deg over, da dette håndteres automatisk i vår lønnsmodul.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer