Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Konsernbidrag


Hva er konsernbidrag?

Det kalles konsernbidrag når du overfører overskudd, driftsmidler eller andre verdier fra et selskap til et annet innenfor samme konsern. Vi skiller mellom utbytte og konsernbidrag slik:

Konsernbidrag for å jevne ut skatt

Vanligvis sysler man med konsernbidrag for å utjevne skattebelastningen i selskapene en eier. Selskapet som yter bidraget kan på visse vilkår få redusert den skattepliktige inntekten ved å overføre hele eller deler av overskuddet til et annet selskap i konsernet.

Eksempel:

  • Du eier Kakebakeriet AS som går med 200 000 kroner i overskudd, og må i utgangspunktet betale 22% av dette i selskapsskatt * Samtidig eier du også Kaker Online AS som går med 100 000 kroner i underskudd
  • Kakebakeriet AS yter et konsernbidrag på 100 000 kroner til Kaker Online AS, og reduserer dermed den skattepliktige inntekten sin med tilsvarende sum
  • Kaker Online AS på sin side går i null, og har dermed fortsatt ingen skattepliktig inntekt I dette eksempelet har konsernbidraget redusert den totale skattebelastningen i selskapene dine med 50%. I stedet for å betale 44 000 kroner i skatt (22% av overskuddet i Kakebakeriet AS), og ingenting i skatt for Kaker Online AS, betaler du 22 000 kroner totalt.

Husk at fradrag for konsernbidrag skal med i skattemeldingen, og både giver- og mottakerselskap må fylle ut vedlegg til skattemeldingen (RF-1206).

Konsernbidrag for å finansiere andre selskap

Det er også mulig å yte et konsernbidrag som ikke får skattemessig effekt. Dette gjøres som regel når du vil at et av selskapene dine skal finansiere driften i et annet selskap. For at bidraget ikke skal ha skattemessig effekt må bidraget overstige den skattepliktige inntekten i giverselskapet. Da vil bidraget ikke gi fradragsrett, og dermed får heller ikke mottakerselskapet skatteplikt for bidraget.

Eksempel:

  • Kakebakeriet AS går med 200 000 kroner i overskudd, og gir et konsernbidrag på 300 000 kroner til Kaker Online AS
  • Giverselskapet (Kakebakeriet AS) må betale selskapsskatt av overskuddet på 200 000 kroner
  • Samtidig er bidraget skattefritt for mottakerselskapet (Kaker Online AS)

Konsernbidrag må følge aksjeloven

Summen som kan gis i konsernbidrag kan maksimalt være det som tilsvarer summen som kan deles ut som utbytte. Dette er regulert i aksjelovens kapittel 8.

I korte trekk sier loven at giverselskapet vanligvis må ha forsvarlig egenkapital og likviditet etter at bidraget er overført. Det finnes imidlertid unntak, for eksempel ved bidrag som gis fra et holdingsselskap (morselskap). I slike tilfeller er kravet til egenkapital ikke relevant (holdingselskapet har ingen drift). Konsernbidraget fører også til en økning i aksjeverdien i mottakerselskapet, noe som kan bokføres i holdingselskapets balanse.

Avgjørelsen om utbetaling av konsernbidrag eller utbytte skal tas av selskapets generalforsamling.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer