Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Konstatert tap på kundefordringer


Hva menes med konstatert tap på kundefordringer?

En kundefordring er det kunden skylder deg når du har sendt faktura, og skal registreres i regnskapet inntil kunden har betalt fakturaen. Et tap på en kundefordring er for eksempel hvis kunden går konkurs, og derav ikke evner å betale fakturaen. I slike tilfeller må tapet regnskapsføres, noe som får innvirkning på selskapets resultater og skatt.

Et konstatert tap på kundefordring har å gjøre med hvordan tapet skal dokumenteres. Her brukes begrepet Realisasjonskravet om hva som anses som tilstrekkelig dokumentasjon av tap.

Fordringen kan anses som endelig tapt dersom:

  • Inkasso og tvangsinndriving er resultatløs
  • Fordringen er ikke innfridd 6 måneder etter forfall, til tross for minst tre purringer
  • Gjeldsmegling, konkurs, likvidasjonsbehandling eller avviklingsbehandling av skyldnerens bo viser at det ikke er dekning for fordringen
  • Kundefordring kan konstateres som tapt ut ifra en samlet vurdering

Skatteloven om tap på kundefordringer

For at bedriften skal kunne få fradrag på skatten for tapet, må kundefordringen være såkalt endelig konstatert tapt, jf. Skatteloven § 6-2.

Merverdiavgiftsloven om tap på kundefordringer

Når du taper på en kundefordring, har du sannsynligvis allerede bokført merverdiavgift for det du solgte, med mindre varen eller tjenesten var unntatt eller fritatt for mva.

I slike tilfeller må bokført utgående mva korrigeres når fordringen er konstatert som endelig tapt, jf. Merverdiavgiftsloven § 4-7.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer