Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Kontantstrømoppstilling


Hva er en kontantstrømoppstilling?

En kontantstrømoppstilling er en oversikt over de faktiske inn- og utbetalinger som har funnet sted, og det er kun store foretak som plikter å levere inn denne sammen med årsregnskapet sitt.

Hva skal være med i en kontantstrømoppstilling?

Kontantstrømoppstillingen deles inn i 3 områder: drift, investering og finansiering. Disse beskrives nedenfor.

(A) Netto kontantstrøm fra driften

Sum av inn- og utbetalinger forbundet med driften. Dette innebærer varekjøp og-salg, utbetalinger til ansatte, kjøp og salg av kortsiktige aksjeposisjoner, betaling av skatt og renter.

(B) Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet

Sum av inn- og utbetalinger forbundet med investeringer. F.eks kjøp og salg av anleggsmidler eller kjøp og salg av langsiktige aksjeposisjoner.

(C) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitiet

Sum av inn- og utbetalinger forbundet med finansiering, herunder ved opptak av lån, nedbetaling av lånet og eventuelle andre endringer i egenkapital (f.eks ved resultatdisponering eller betaling av utbytte).

A + B + C = kontantstrømoppstilling

Til slutt summerer du opp endringen i de tre områdene, og får “netto endring i kontantbeholdning” fra periodens start til slutt. Selv om du driver et mindre foretak og ikke plikter å levere denne, er det likevel et nyttig verktøy for å kunne planlegge og budsjettere din videre drift.

Hvorfor lage en kontantstrømoppstilling?

I årsregnskapet finner vi både inntekter som ikke er opptjent og kostnader som ikke er betalt, det kan derfor være vanskelig å tyde likviditetsendringer kun fra dette. Hensikten med kontantstrømoppstillingen er derfor å utfylle årsregnskapet, og vise endringene i bedriftens kontantbeholdning. Dette kan igjen kan være med på å forklare likviditetssituasjonen, altså bedriftens betalingsevne.

Hvem må lage en kontantstrømoppstilling?

Det er kun store foretak, altså selskaper med mer enn 70 millioner kroner i årlig omsetning eller 35 millioner kroner i balansesum, som må levere inn kontantstrømoppstillingen sammen med årsregnskapet.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer