Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Resultatdisponering


Hva er en resultatdisponering?

Når en regnskapsperiode er over, består en del av avslutningen i det å finne ut av hva som ble resultatet for perioden. Resultatet vil si de pengene som blir igjen etter alle kostnader er trukket fra og kan omtales som fortjenesten eller overskuddet for perioden.

Etter dette er gjort, må eierne av selskapet beslutte hva overskuddet skal brukes til. Denne artikkelen forklarer kort hva en resultatdisponering er.

Hva fører en resultatdisponering til?

Eierne bestemmer om overskuddet skal brukes på utdeling av utbytte til aksjonærene eller om det skal skytes videre inn i selskapet - som oftest er det en kombinasjon av begge. Når overskuddet er fratrukket utbytte og andre bidrag, angir resultatdisponeringen det beløpet som føres over til egenkapitalen i selskapet.

En resultatdisponering fører altså til at selskapet vil få større midler til rådighet i driften. Det er ofte gunstig at større deler av overskuddet overføres til egenkapitalen, for eksempel dersom selskapet planlegger å utvide virksomheten sin og dermed trenger penger til nye maskiner eller andre driftsmidler.

Pliktig i en årsberetning

I henhold til regnskapsloven skal en årsberetning inneholde forslag om hvordan selskapet skal anvende overskudd eller dekning av tap, med mindre dette er beskrevet i årsregnskapet.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer