Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Resultatregnskap


Hva er resultatregnskap?

Et resultatregnskap viser bedriftens totale inntekter og kostnader for et helt regnskapsår. Resultatregnskapet, sammen med kontantstrømoppstilling, balanse og noteopplysninger, utgjør det vi kaller årsregnskap.

Slik finner du resultatregnskapet

Resultatregnskapet til bedriften forteller oss om bedriften har gått med underskudd eller overskudd, det vil si det viser driftsresultatet.

I prinsipp beregnes dette slik:

 1. Legg sammen alle drifts- og salgsinntekter, pluss renteinntekter
 2. Trekk fra summen av alle driftskostnader, varekostnader og renteutgifter
 3. Summen av dette er bedriftens årsresultat før skatt

  Skal opprettes i henhold til regnskapsloven

I regnskapsloven står det hvordan resultatregnskapet til bedriften skal se ut. Listen er på 21 punkter dersom den er etter art, og 16 punkter dersom den er etter funksjon. Begge versjoner starter med Salgsinntekter, mens Årsresultat naturligvis er siste punkt.

Eksempel som viser oppstillingen:

 • Salgsinntekter – 1 000 000 kr
 • Annen driftsinntekt – 70 000 kr
 • Etc.
 • Etc.
 • Etc.
 • Resultat før skattekostnad – 100 000 kr
 • Skattekostnad – 22 000 kr
 • Årsresultat – 78 000 kr

I Luca blir regnskapet satt opp i henhold til kravene i lovverket.

Kontoer som brukes for resultatregnskap

Det er enkelt å se hvilke kontoer som brukes til å beregne resultatregnskap hvis du titter i kontobeskrivelsene til Luca Regnskap.

 • 3000-serien: Her bokføres alle inntektene fra salg og drift som bedriften hadde i løpet av året.
 • 4000-serien: Her bokføres utgiftene til varer og tjenester som bedriften kjøpte.
 • 5000-serien: Her bokføres alle utgifter til lønn.
 • 6000- og 7000-serien: Her føres andre driftskostnader, samt avskrivning og nedskrivning.
 • 8000-serien: Her føres finansinntekter og finanskostnader, inkludert alle renteinntekter og renteutgifter.

Så lenge inntektene og utgiftene er bokført korrekt underveis, vil Luca opprette bedriftens resultatregnskap på 1-2-3 når du skal avslutte året.

Noteopplysninger gir detaljene til resultatregnskapet

Noteopplysningene som skal være med å årsregnskapet brukes til å beskrive mer i detalj de ulike postene i resultatregnskapet. Dette gjør at tallene blir enklere å forstå for både utenforstående (investorer, banker, osv.) og Skatteetaten.

Tips:

 • Før notene underveis, med detaljer og beskrivelser for alle poster som kan virke uklare for Skatteetaten.
 • Det kan bli vanskelig å huske på alle omstendighetene dersom du skal føre notene helt på slutten av regnskapsåret.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer