Regnskapsordboken

Organisasjonsnummer


Hva er et organisajonsnummer?

Organisasjonsnummeret er en unik identifikator for f.eks. enkeltpersonforetak og aksjeselskap i Norge - litt om en “fødselsnummer for bedrifter”. Den har 9 siffre og starter oftest på tallet 9 eller 8, som f.eks. 820 014 472.

Hvordan får jeg et organisasjonsnummer?

Registrerer du et aksjeselskap i Altinn, så får du tildelt et organisasjonsnummer når registreringen er fullført, etter at aksjekapitalen er innbetalt og bekreftet og søknad om registrering sendt inn og ferdig registrert.

Registrerer du et enkeltpersonforetak, så får du også tildelt et organisasjonsnummer.

Hva er forskjellen mellom organisasjonsnummer og virksomhetsnummer?

Organisasjonsnummeret identifiserer bedriften utad - for kunder, leverandører, banken, myndigheter, og allmennheten.

Virksomhetsnummeret brukes kun til å rapportere til staten om ansatte, arbeidsforhold, lønn, og skatt på lønn. Det er viktig at du ikke oppgir virksomhetsnummeret ditt til kunder eller leverandører, det skaper bare forvirring.

© 2021 Luca Labs AS.