Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Prokura


Hva er prokura?

Prokura betyr noe slikt som for omsorg på latin, og er synonymt med fullmakt. Vi bruker ordet vanligvis i sammenheng med forretninger, og når en person inngår en avtale på vegne av et selskap. Det kan også være at et selskap har prokura på samme vis, for eksempel at et morselskap har fullmakt til å inngå en avtale på vegne av et datterselskap.

Prokura i aksjeselskap

I et aksjeselskap er det en eller flere personer som har prokura, det vil si fullmakt til å underskrive eller opptre på vegne av selskapet i alt som tilhører driften av selskapet. Vanligvis gis fullmakten til daglig leder. En person med prokura kalles prokurist.

Prokura kan imidlertid ikke brukes til å salg av eller pantsettelse av foretakets eiendom, samt eiendeler som kan registreres i skipsregisteret og luftfartsregisteret.

Styret i et aksjeselskap har signaturrett, det vil si rett til å inngå avtaler på vegne av selskapet, også når dette ikke har med den daglige driften å gjøre.

Les mer i prokuraloven og på Altinn om pliktige roller i aksjeselskap.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer