Regnskapsordbok

Regnskapsprinsipper


Hva er regnskapsprinsipper?

Som en del av regnskapsloven har vi fem grunnleggende regnskapsprinsipper. Disse fem beskriver hvordan årsregnskapet skal utarbeides på best mulig måte, og i henhold til regnskapsloven. Hvis du må følge regnskapsloven må du altså også følge prinsippene.

De fem regnskapsprinsippene

  • Transaksjonsprinsippet - Alle transaksjoner skal bokføres på transaksjonstidspunktet. Sendt faktura eller betalt en regning i dag? Bokfør dette samme dag!
  • Opptjeningsprinsippet - Alle inntekter skal resultatføres når de er opptjent. Levert en vare eller tjeneste til en kunde? Bokføres nå - ikke vent til kunden har betalt.
  • Sammenstillingsprinsippet - Alle utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. Solgt noe nå? Utgiftene forbundet med det du solgte skal bokføres i samme periode som inntekten.
  • Forsiktighetsprinsippet - Urealiserte tap skal resultatføres. Falt aksjene, eiendommen eller andre eiendeler i verdi? Verdifallet skal resultatføres i samme periode, uavhengig om du har solgt verdien og derav realisert tapet.
  • Sikringsprinsippet - På samme vis som verdifall skal resultatføres i samme periode, skal også gevinst og tap resultatføres i samme periode som en motvekt til forsiktighetsprinsippet.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer