Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Regnskapsprinsipper


Hva er regnskapsprinsipper?

Som en del av regnskapsloven har vi fem grunnleggende regnskapsprinsipper. Disse fem beskriver hvordan årsregnskapet skal utarbeides på best mulig måte, og i henhold til regnskapsloven. Hvis du må følge regnskapsloven må du altså også følge prinsippene.

De fem regnskapsprinsippene

  • Transaksjonsprinsippet - Alle transaksjoner skal bokføres på transaksjonstidspunktet. Sendt faktura eller betalt en regning i dag? Bokfør dette samme dag!
  • Opptjeningsprinsippet - Alle inntekter skal resultatføres når de er opptjent. Levert en vare eller tjeneste til en kunde? Bokføres nå - ikke vent til kunden har betalt.
  • Sammenstillingsprinsippet - Alle utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. Solgt noe nå? Utgiftene forbundet med det du solgte skal bokføres i samme periode som inntekten.
  • Forsiktighetsprinsippet - Urealiserte tap skal resultatføres. Falt aksjene, eiendommen eller andre eiendeler i verdi? Verdifallet skal resultatføres i samme periode, uavhengig om du har solgt verdien og derav realisert tapet.
  • Sikringsprinsippet - På samme vis som verdifall skal resultatføres i samme periode, skal også gevinst og tap resultatføres i samme periode som en motvekt til forsiktighetsprinsippet.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer