Regnskapsordbok

Årsregnskap


Hva er årsregnskap?

Alle aksjeselskap må levere inn årsregnskap i Altinn innen 30.06, og årsregnskapet viser selskapets utvikling og tilstand. Årsregnskapet er en del av årsavslutningen. enkeltpersonforetak trenger ikke levere årsregnskap, de må bare levere skattemelding og næringsoppgave.

Hva er forskjellen mellom årsregnskap og årsavslutning?

Årsavslutning er hele prosessen med å “gjøre seg ferdig” med et regnskapsår. Årsregnskapet er en del av det - og kun for aksjeselskap, ikke for enkeltpersonforetak.

Hva står i årsregnskapet?

Årsregnskapet viser selskapets økonomiske utvikling og tilstand. Dette er de hovedelemente i et årsregnskap:

 • Resultatregnskap - hvor mye penger har selskapet tjent dette året?
 • Balanse - hvordan er selskapets økonomiske stilling nå?
 • Regnskapsprinsipper
 • Noteopplysninger

Hva er noteopplysninger?

I tillegg til resultatregnskap og balanse inneholder årsregnskapet også “noter”, eller noteopplysninger - rett og slett tilleggsinformasjon. Typiske noter i et årsregnskap er opplysninger om:

 • Lønnskostnader - dersom bedriften har ansatte
 • Offentlig tilskudd - dersom bedriften har fått det
 • Skatt for året
 • Anleggsmidler - derom bedriften eier anleggsmidler
 • Kundefordringer - hvor mange kroner ubetalte kundefaktura har bedriften?
 • Bankinnskudd skattetrekkskonto - kun dersom bedriften har ansatte
 • Aksjonærer - hvem eier selskapet, i hvilken brøkdel?
 • Egenkapital
 • Hendelser etter balansedagen - har det skjedd noe viktig etter 31.12.?

Du kan lese mer om noteopplysninger her.

Hvem signerer årsregnskapet?

Årsregnskapet vedtas i generalforsamlingen og vedtas av styret.

© 2021 Luca Labs AS.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer