Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Revisor


Hva er en revisor?

En revisor er en fagperson som utfører revisjon, noe vi også kaller regnskapskontroll. Jobben til en revisor er å kontrollere at årsregnskapet til andre selskap er utarbeidet i henhold til lover og regler. Revisorer er også rådgivere for andre selskap i regnskapsmessige spørsmål.

Autorisert revisor

Inntill nylig var det to yrkestitler for revisorer i Norge - statsautorisert revisor og registrert revisor.

En statsautorisert revisor har autorisasjon og godkjenning fra Finanstilsynet og kan foreta revisjon av alle selskap, også de som er børsnoterte (allmennaksjeselskap).

En registrert revisor hadde normalt kortere utdanning og utførte revisjon for alle selskap unntatt de som er børsnoterte. I dag er du enten autorisert revisor eller så er du ikke det.

Hvem bruker revisor?

Alle virksomheter som har revisjonsplikt må ha revisor til å kontrollere regnskapet. Dette gjelder alle allmennaksjeselskap, stiftelser og foretak som det føres tilsyn med.

Aksjeselskap, enkeltpersonforetak, ansvarlige selskap, NUF og samvirkeforetak kan også ha revisjonsplikt avhengig av antall ansatte, omsetning og eiendeler.

Det er ellers vanlig å benytte revisor til rådgivning i regnskapmessige spørsmål. Revisorer kan også gi såkalt revisorbekreftelse, for eksempel bekreftelse på innskutt aksjekapital når du starter et nytt AS.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer