Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Regnskapskontroll


Hva menes med regnskapskontroll?

Regnskapskontroll betyr det samme som revisjon, det vil si at en uavhengig, registrert og autorisert revisor gjennomgår regnskapet systematisk. Jobben til revisor er å gi en objektiv vurdering av hvordan bedriften har ført regnskapet.

  • Er lover, forskrifter og regler fulgt?
  • Stemmer tallene?
  • Må noe rettes på?
  • Har selskapet tilstrekkelig dokumentasjon?

Slike spørsmål er det en revisors oppgave å finne svar på. Hvis alt er som det skal får selskapet et revisorgodkjent regnskap, og alle involverte, inkludert myndighetene, blir som regel fornøyde.

Revisor skal utarbeide en revisjonsberetning som skal være vedlagt årsregnskapet.

Hvem plikter å utføre regnskapskontroll?

Alle næringsvirksomheter som plikter å levere revidert årsregnskap må ha revisor. Det samme gjelder alle foretak som er underlagt Finanstilsynet, for eksempel banker og forsikringsselskap, samt allmennaksjeselskap og stiftelser.

De fleste småbedrifter har ikke revisjonsplikt, det være seg aksjeselskap og enkeltpersonforetak.

ENK, AS, NUF, SA og ANS/DA kan unnlate revisjon (fravalg av revisjon) dersom alle disse tre kriteriene oppfylles:

  • Driftsinntektene er mindre enn terskelverdien - per 2022 6 millioner kroner per år
  • Balansesummen er mindre enn terskelverdien - per 2022 23 millioner kroner
  • Gjennomsnittlig antall ansatte ikke utgjør mer enn 10 årsverk Revisjonsplikten gjelder forøvrig for det påfølgende regnskapsåret etter at plikten inntrådte. Dersom selskapet i et senere kommer under terskelverdiene, kan det igjen fravelge revisjon.

Eksempel:

  • I 2022 gikk firmaet gikk med mer enn 6 millioner i overskudd, eller fikk sitt ellevte årsverk, eller balansesummen gikk over terskelverdien
  • Revisjon av firmaets årsregnskap skal gjennomføres for regnskapsåret 2023

Altinn har en god veileder for hvem som har revisjonsplikt.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer