Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Revisjonsplikt


Hva er revisjonsplikt?

Å ha revisjonsplikt betyr at selskapet plikter å gjennomføre revisjon av årsregnskapet, det vil si at en uavhengig revisor kontrollerer at regnskapet er utarbeidet i henhold til lover og regler. Vi bruker også begrepet regnskapskontroll om revisjon.

Hvem har revisjonsplikt?

Alle allmennaksjeselskap, stiftelser og foretak som er underlagt tilsyn (banker, finansieringsselskap, forsikringsselskap, meglere, og så videre) har revisjonsplikt.

Små aksjeselskap, enkeltpersonforetak, NUF, ansvarlige selskap (ANS og DA), samt samvirkeforetak får også revisjonsplikt dersom ett av følgende punkter inntreffer:

  • Driftsinntektene er over 6 millioner kroner
  • Balansen viser eiendeler verdt over 23 millioner
  • Antall ansatte utgjør over 10 årsverk

    Revisjonsplikt året etter

Revisjonsplikten gjelder for det påfølgende regnskapsåret etter at foretaket oppfylte et av kriteriene ovenfor. Hvis for eksempel et aksjeselskap hadde driftsinntekter på over 6 millioner i 2022, og derav får revisjonsplikt, skal årsregnskapet for 2023 revideres.

Les mer på Altinn hvis du er usikker på om bedriften ditt har revisjonsplikt.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer