Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

RF-1125 Bruk av bil


Hva er RF-1125 Bruk av bil?

RF-1125 er skjemaet alle skattepliktige må levere uoppfordret dersom de skal kreve fradrag for bruk av bil. Dette gjelder ikke bare for egne eller leasede personbiler, men også varebiler, lastebiler, kombinerte biler og busser som har en totalvekt på under 7,5 tonn, og med plass til inntil 15 passasjerer.

Unntak når RF-1125 ikke skal brukes

RF-1125 skal ikke brukes:

  • Når den som krever fradraget er lønnsmottaker som mottar bilgodtgjørelse med krav om forenklet overskuddsberegning.
  • Dersom du skal kreve fradrag for yrkeskjøring med din private bil etter kilometersats.
  • Hvis bilen eies av arbeidsgiver, og arbeidstakeren som benytter bilen innberetter såkalt standard fordel på lønns- og trekkoppgaven.
  • Dersom du har plikt til å levere RF-1223 Drosje og lastebilnæring.

Frist for å sende inn RF-1125

Som nevnt plikter du å levere skjemaet uoppfordret hvis du skal kreve fradrag for bruk av bil. Det betyr at skjemaet må leveres sammen med skattemeldingen. For de fleste er fristen dermed 31. mai hvert eneste år.

Gjelder skjemaet også for ENK?

Som nevnt skal skjemaet benyttes av alle skattepliktige som krever avskrivning for bruk av bil, men RF-1125 og alle andre i RF-serien er i ferd med å fases ut.

I forbindelse med skattemeldingen for ENK trår utfasingen i kraft allerede for regnskapsåret 2021. I stedet skal alle opplysninger, også om avskrivning, føres i en ny næringsspesifikasjon. Denne er nå et vedlegg til skattemeldingen, og en forenkling av det gamle systemet.

For andre selskapstyper vil utfasingen skje for regnskapsårene 2022 og 2023.

Skatteetaten anbefaler at du bruker regnskapsprogram

Moderniseringen av skattemeldingen betyr at cirka 60 vedleggsskjema blir faset ut, herunder RF-1125. Totalt omfatter dette 6500 felt som du kanskje måtte fylle ut.

Hvis du bruker et regnskapssystem som baseres på SAF-T er hele prosessen mye enklere, og spesielt nå som skjemaene bortfaller. En av flere fordeler er at valideringstjenesten til Skatteetaten sjekker tallene direkte i løsninger som Luca Regnskap, fordi Luca også baseres på SAF-T-standarden. Dermed oppdages feil fortløpende, og du får hjelp til å rette før du sender inn.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer