Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Toll


Hva er toll?

Toll er en skatt/avgift som ilegges alle varer som krysser landegrensen. Vi skiller mellom tre typer toll:

  • Innførselstoll når vi importerer varer
  • Utførselstoll når vi eksporterer varer
  • Transittoll på gjennomførsel av varer, for eksempel varer med opprinnelse i Danmark som eksporteres til Finland, men der varen transporteres via Norge

Vi har også to andre begrep som beskriver formålet med tollen:

  • Fiskaltoll – toll som har som oppgave å skaffe inntekter til staten
  • Beskyttelsestoll – toll som har som oppgave å beskytte landets egne produsenter mot konkurranse fra lavprisland

Toll på varer du importerer

Når du importerer en vare fra utlandet, er det en hovedregel at det beregnes toll basert på det du betaler for varen (varens verdi). For enkelte varer kan tollen beregnes etter en bestemt sats, eller per liter, kilo eller stykk. Hvilken tollsats som skal brukes finner du i tolltariffen.

Tollverdien beregnes slik:

  • Varens verdi +
  • Eventuell emballasje +
  • Eventuell forsikring +
  • Eventuell gebyrer/provisjoner eller lignende +
  • Fraktkostnad

Grunnlaget for merverdiavgift på importerte varer skal inkludere det du betaler i toll og eventuelt andre avgifter.

Enkelte varer har særavgifter som gir høyere tollsatser, for eksempel alkohol, tobakk og søtsaker.

Lurer du på tollen på en bestemt vare? På denne siden hos Tolletaten finner du gjeldende informasjon og satser, samt nyttige eksempler og kalkulatorer.

Toll på eksport og import i Luca Regnskap

Luca foreslår automatisk konto når du skal bokføre importerte eller eksporterte varer, inkludert når du bokfører tolldeklarasjonen du mottar i innboksen i Altinn. Siden Luca er integrert med blant annet Altinn, kan også tolldeklarasjoner hentes direkte fra regnskapsprogrammet.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer