Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Styreleder


Hva er en styreleder?

En styreleder (kalles også styreformann) leder styret i et aksjeselskap, en forening, stiftelse eller annen virksomhet. Ansvaret til styrelderen er å fastsette dagsorden for styremøter, sørge for at dagsorden følges, og at styrets arbeid skjer i samsvar med virksomhetens regler.

Valg av styreleder i aksjeselskap

I et aksjeselskap er det selskapets vedtekter og avgjørelser i generalforsamlingen som setter ramme for styrelederens arbeid. Generalforsamlingen er også vanligvis organet som velger styreleder, mens i for eksempel ansvarlige selskap er det styret selv som bestemmer hvem som skal være leder.

Styreleder i aksjeselskap med kun én eier

I små aksjeselskap som eies av kun en person er det vanlig at eieren er både daglig leder og styreleder. Rollen tildeles automatisk dersom ikke annet oppgis i Foretaksregisteret.

Styreleders praktiske arbeid

Allmennaksjeloven har bestemmelser som regulerer det som har med styre å gjøre i et aksjeselskap. I henhold til loven har styrelederen blant annet ansvar for å:

  • Kalle inn til styremøter
  • Forberede sakene som skal tas opp
  • Påse at det føres styreprotokoll
  • Påse at øvrige medlemmer av styret har tilstrekkelig informasjon til å kunne ta avgjørelser

Det er også styreleders plikt å føre tilsyn med daglig leder i selskapet dersom en annen person har denne stillingen.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer